Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Indholdsfortegnelse til sitet om båkerne ved Sønderho på Fanø

Startside
 1. Startside
 2. Ordbog
 3. Det er nødvendigt at sejle. Sømærker og sejlads i Vadehavet og omkring Fanø i mere en 425 år. Foredrag ved Per Hofman Hansen i Sønderho Forsamlingshus 20. maj 2010. (33 MB PowerPoint/PDF-fil
Graffiti på stolestaderne i Sønderho Kirke 1659
 1. Tre kåvere og SRR Anno 1659. For- og bagside
 2. Tre kåvere og SRR Anno 1659. Stor visning
 3. To skibe 1659
Ældre tegninger af kåveren
 1. Kaverne paa Synder Hoe 1811-1814. To skitser i Rigsarkivet
 2. Sønderhos to kåvere omkring 1814. To tuschtegninger i Rigsarkivet
Thobølls kort 1820
 1. De to kåvere som kortsignaturer
Kåveren vælter i 1935
 1. Kåveren efter stormen 19. oktober 1935
 2. Fanø Ugeblad om begivenheden
Forsøg på genrejsning i 1972
 1. Model og planerne omgenrejsningsforsøg
 2. Dokumenter til belysning af planerne
 3. E. Wedege-Mathiassens tegning 1972
 4. Fyrvæsenet, Teknisk Tjenestes tegning 1972
Model af Sønderhos båke 2007
 1. Model af Sønderhos båke
Kåveren i kunsten
 1. David Jacobsens maleri 'Sønderhos kvinder høster med segl' 1852
 2. David Jacobsens tegning af æ kåver 1852
 3. Johan Rohde: Kvinder høster med segl
Båker på Jyllands vestkyst
 1. 11 sømærker langs Jyllands vestkyst fredet
 2. Kort over 23 båker på Jyllands vestkyst 1909
 3. Instruks for tilsynet med båkerne på Jyllands vestkyst 1900
 4. Vippefyr eller båke
Kåveren på gamle fotos og postkort
 1. Æ Kaaver fotograferet fra toften foran Kåvervej 14
 2. Æ Kaaver fotograferet fra fotografens hus, Landevejen 40
 3. Familieudflugt til æ Kåver ca. 1925
 4. Modige kvinder entrer æ kåver ca. 1930
 5. En mand har entret æ kåver ca. 1925
 6. Æ kåver set fra Kropladsen og diget ved havnen
 7. To postkort med æ kåver set fra henholdsvis Hønevejen og toldkontrollørens hus
 8. Sønderho Skoles mange børn fotograferet foran klitten med æ kåver ca. 1912
 9. En maler igang med at male kåveren
 10. Kåaverhuset med æ kåver og Geodætisk Instituts pejletårn
 11. Klithuset, fattighuset og skolen med æ kåver og pejletårn i baggrunden
 12. Æ læns kåver ude på kanten af klitterne ved kystlinien
Kåveren på gravsten i Sønderho Kirke
 1. Skipper Thomas Sonnichsen Møllers gravsten fra 1780 med æ kåver som motiv
 2. Smakke på en gravsten fra 1780 i Sønderho Kirke på Fanø
 3. Kilder til smakken Under arbejde
 4. Kaptajn Niels Sørensens galease 'Haabet' af Sønderho 1848 med de to kåvere
 5. Fanøs båker i Den danske Lods Under arbejde
 6. Kommandørkaptajn Poul de Løwenørns efterretninger for søfarende 1815
Sømærker
 1. Willem Janszoon Blaeu: At navigere gennem Knudedyb og Grådyb i 1612
 2. Blaue's søkort over Nørre-Jyllands kyst fra Skagen til Blåvandshuk 1612
 3. Blaue's søkort over Vadehavet 1612
 4. Blaeu's The Light of Navigation - Het Licht der Zeevaert 1612
 5. Sømærkerne på Fanø ved Knudedyb og Grådyb
 6. Sømærkerne på Fanø ved Knudedyb og Grådyb Under arbejde
Søkort 1689. Niels Hegelunds søkort over Lister- og Riber Dyb
 1. Riber Dyb
 2. Lister Dyb
Kåveren og Geodætisk Institut på Kåverbjerget
 1. Æ Kåver og Trigonometrisk Station IV nr. 686 Sønderho
 2. Postamentet på Kåverbjerget står i dag på målebanen på Kalvebod Brygge, Amager
 3. Æ Kåvers og den trigonometriske stations indbyrdes placering
 4. Hohøj ved Mariager med postament og pejletårn
Genrejsning 2008
 1. Genrejsning 2008
Den danske Lods
 1. Den danske Lods
Båke, Kabe, Kave
Fra middelalderligt plattysk kape, jævnfør det tyske kap-fenster, kvistvindue. Anvendtes senere i fiskersprog eller i dialekt om et sømærke, opstillet på land ved indsejlingen til en havn eller ud for et sted, hvor vandet er grundt, fx. bestående af en lang træstage med tværstager og lign.

Publiceret 16. oktober 2007. Opdateret 24. juni 2010. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.