Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ Kåver på gamle postkort

Æ kåver og Geodætisk Instituts timeglassignal set fra øst, tæt på diget og toldkontrollørens hus Æ kåver set fra øst, tæt på Hønevejens begyndelse, diget og toldkontrollørens hus og have til højre. (Udateret postkort velvilligst stillet til rådighed af Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup). Æ kåver og i forgrunden Sønder Land med toldkontrollørens hus til venstre Æ kåver set fra øst. I forgrunden til venstre Sønder Land 28 (matr. nr. 78), toldkontrollørens hus. Gavlen, hvorpå det emalierede ovale toldkontrollørskilt ses, er her uden de oprindelige og senere genetablerede svungne gavle. I sigtelinien til æ kåver ligger Sønder Land 32 (matr. nr. 79a), det hus som i Anne Ipsens roman 'Karen from the Mill. A novel from the golden age of sail' (2005) kaldes Sydhuset. (Udateret postkort i Sognearkivet i Sønderho). Udsnit af portkortet til venstre Udsnit af portkortet til venstre. Æ læns kåver findes helt ude ved kysten mod sydvest, hvorfor den af gode grunde ikke kan ses på postkortet. Begge de store båker var malet engelskrøde ifølge instrukserne fra Vagerinspektionen. Til venstre på fotografiet ses et såkaldt timeglassignal placeret på et pejletårn anvendt under opmålinger af Geodætisk Institut.
Æ kåver set fra toldkontrollørens hus
Æ kåver set fra toldkontrollørens hus

Publiceret 28. februar 2007. Opdateret 15. november 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.