Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

En god udsigt fra æ Kåver. Af Per Hofman Hansen

Æ Kåver fotograferet ca. 1925 Æ Kåver fotograferet ca. 1925 af formentlig senere overlærer i København Niels Sigvald Frederiksen (1902-1976) gift i Esbjerg 1929 med Karen, f. Hylche (1906-2000). Karen Frederiksen ses at have boet Vester Land 48-50 (nabo til Møllergården) i 1980 +/- et antal år.

Kilde
  • Foto gengivet efter original i Sognearkivet i Sønderho m. betegnelsen: Sømærket. Ca. 1925. Sigv. Frederiksen fot. (Karen Frederiksen).
  • Andreas E. Sonnichsen og Paula Laursen: Slægten Sonnichsen og de dertil hørende slægter Thomsen, Kromann og Brinch af Sønderho på Fanø. 3. rev. og forøgede udgave. Slægtsbogens Forlag, 1972 (Heri side 115: Niels Sigvald Frederiksen, f. 2.1.1902, overlærer i København, gift 28.3.1929 med Karen Hylche, f. 28.8.1906).
  • Gamle huse i Sønderho. Udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen, 1980. (Heri side 54-55: Matr. nr. 20 og 21 tilhørende Karen Frederiksen).
  • Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1988-2005. Udarbejdet af Anne Marie Grønnegaard. Glamsbjerg, 2005. Bind 1, side 355.
  • Ellen og Jørgen Brincks hjemmeside: Familien Brink fra Nordby
Æ Kåver fotograferet ca. 1925 Højt til vejrs i æ Kåver Højt til vejrs. Herfra må der have været en storslået udsigt ud over klitter, vadehav, Vesterhavet og ind over Sønderhos tage.

To modige kvinder i æ Kåver 1930 Se også de to modige kvinder i æ Kåver ca. 1930.

Publiceret 31. august 2007. Opdateret 21. september 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.