Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Kaverne paa Synder Hoe paa Fahnøe 1811-1814

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > Kåverne på Sønderho på Fanø 1811-1814
Skitse af Sønderhos to kåvere fra 1811-1814 Tuschskitse med mål på Sønderhos kåvere omkring 1814. Den store kåver til venstre er ifølge tegningen 40 fod høj svarende til godt 25 meter. (Ad D.H.F.R. No. 441 pa. 1814).
Kilder
  • Begge tegninger efter originaler i Rigsarkivet, Arkivnr.: 0008. Arkivskaber: Marineministeriet, Admiralitetskontoret. Arkivserie: Vagersager ordnet efter emne. Indhold: 1825-1847 Knudedyb (Graadyb). Lb.nr.: 15. Stregkode: 8014770991.
  • Fyrvæsenets arkiver. I Rigsarkivet findes et omfattende materiale om fyrtårne, fyrskibe og sømærker. Materialet strækker sig fra slutningen af 1700-tallet til 2011. Om arkivalierne har Rigsarkivet ved seniorforsker Else Hansen nu givet en introduktion til emnet suppleret med nyttige litteraturhenvisninger og links på siden Arkivalierne bag historien. Fyrvæsenets arkiver.
Toppen af Sønderhos kåver 1814
Toppen af Sønderhos kåver 1814
Tegning kopieret i 1814 af J. Hjorth som bilag til sag nr. 2043 i 1814 i Generaltoldkammerets Kanal-, havne-, fyr-, industri- og fabrikkontor.
Se også hele tegningen.

Publiceret 26. november 2007. Opdateret 19. september 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.