Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ Kaaver fotograferet af Petrea Jensine Lund, fotograf i Sønderho

Sønderho Båke fotograferet af Petrea Lund Sønderhos båke (Æ Kåver) fotograferet mod syd fra toften nord for Kåvervej nr. 14 (matr. 63) med de hollandsk svungne kamgavle og tagpaptag. Huset fremtræder i dag gulkalket med 8 fag, stråtækt og uden de smukke gavle. Til højre ses "Kåverhuset", Kåvervej 25 (matr. nr. 42). Mellem de to huse anes Sønderho Skoles tag, Kåvervej 27 (matr. nr. 2).
Petrea Lund var født 17. marts 1880 i Sdr. Gørding mellem Esbjerg og Bramming, men havde sit virke som fotograf i Sønderho. Her boede hun og havde atelier i huset over for Sønderho Kro, Kropladsen 9. Her forblev hun ugift og sine sidste år tilbragte hun i Gørding, hvor hun døde i 1960. I dag findes flere hundrede af hendes glasplader i Sognearkivet i Sønderho, hvorfra også ovenstående motiv stammer.
Kåvervej 14 kaldtes i øvrigt "Danbyhus" opkaldt efter Danby i Yorkshire, hvor Sønderhos førstelærer og kirkesanger Gregers ("Greis") Peter Thomsens (1886-1970) kone Isabel Benn (1884-1967) stammede fra (Note 3).

Kåvervej med samme motiv en diset dag i februar 2007. Før musen hen over fotografiet og se, hvor båken ville have stået i dag.
Sønderho Skole og Kåverhuset
Sønderho Skole og Kåverhuset. Den båke, du ser, når du fører musen hen over billedet, er en 31 cm høj model kopieret ind i fotografiet.
Foto © Per Hofman Hansen 2007.

Hilsen fra Sønderho. Udateret postkort fra Fanø Hilsen fra Sønderho. Udateret postkort med næsten samme motiv som ovenstående. Dog ses i højre side desuden Robert Peel's ejendom Kåvervej 13 (Matr. nr. 43, Vester Land). Det oprindelige fælles græsningsareal er stadig til dels synlig i landskabet. (Original i Sognearkivet i Sønderho, An.S.377/12).
Kilder
  1. Anne Marie Grønnegaard i mail af 22. februar 2007.
  2. Gamle huse i Sønderho. Udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen, 1980.
  3. Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1988-2005. Suppleringsbind III, s. 1140 og oplysninger givet af Niels Frederiksen, Esbjerg.
Sønderho Båke fotograferet af Petrea Lund. Udsnit
Udsnit af det store foto. Forrest ses forbåken med den femkantede top.
Æ læns kåver findes helt ude ved kysten mod sydvest, hvorfor den af gode grunde ikke kan ses på fotografiet. Begge de store båker var malet engelskrøde ifølge instrukserne fra Vagerinspektionen. Til venstre for æ Kaawer ses desuden et såkaldt timeglassignal placeret på et pejletårn anvendt under opmålinger af Geodætisk Institut.
Fra fotografens position har man i øvrigt ikke kunnet kunnet se de to båker ude på Peter Meyers Sand.

Postkort med Hilsen fra Sønderho Postkort med "Hilsen fra Sønderho".
Se gengivelsen i stort længere nede på siden.

Publiceret 24. februar 2007. Opdateret 27. august 2011. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.