Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

The Light of Navigation - Het Licht der Zeevaert. Udgivet i Amsterdam 1612 af Willem Janszoon Blaeu

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > Blaeu: The Light of Navigation
Den hollandske Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) er en af historiens største udgivere af kartografiske værker. Efter at have lært astronomien at kende hos vor egen berømte astronom Tycho Brahe åbnede han i 1599 som instrumentmager en forretning, hvorfra han både solgte nautiske instrumenter, glober og kort. På det tidspunkt benyttede de fleste søfarende endnu Lucas Janszoon Waghenaers kort og lodsbøger, men i 1608 udgav Blaeu sin første lodsbog "Het Licht der Zeevaert", det blev så efterspurgt, at den snart blev genoptrykt og oversat til engelsk (1612) og fransk (1619) i flere oplag, indtil den blev afløst af hans større værk "Zeespiegel", der udkom i 1623. De to værker blev så populære, at de totalt dominerede markedet indtil midten af århundredet.
Indholdsfortegnelse til værkets 2 bind
 • R.A. Skelton: Bibliographical note. Collation. Bibliographical references. Literature. Editions of "Het Licht der Zeevaert" and its translations. [Pag. V-XIII.]
 • Frontispice: Kobberstik af havets guder, den hollandske handelsflåde og søfolk i færd med kortlægnng og atsronomiske observationer.
 • Det kobberstukne titelblad: THE LIGHT OF NAVIGATION. By William Iohnson. At Amsterdam, printed by William Iohnson, 1612.
 • Forord: To the Reader.
 • A Breef and Short Introduction for the Understanding of the Celestiall Sphære, as fare as it concerneth the Art of Seafaring. [Pag. A-F2, Chap. I-XXV]
  1. Of the two Poles of the World
  2. Of the Equinoctiall Line
  3. Of the Tropikes and Zodiacke
  4. Of the course of the Sonne
  5. Of the Declination of the Sonne and what it is
  6. How you shall finde the perfect declination af the Sonne every day in the yeere
  7. Of the fixed Starres, their declination, and how they may alter in the declination, withall shewing how men may easily learne to know them
  8. How to finde the houres of the night at all tymes of the Yeere
  9. Of the Horizon, or the Circle that boundeth the sight
  10. Of the Meridian or Middle-circle
  11. Of the height of the Sonne or Starres, and what it is
  12. How to measure or finde the height of the Sonne or of the Starres
  13. How you must make a perfect Crosse-staffe and how you shall marke it
  14. Of the cutting of the Crosse-staffe and how a man may help and prevent all the defects of the staffe
  15. Of the breadth of the Landes
  16. Of the height of Landes and Countries, and what it is
  17. How to finde the height of the Pole by the Sonne
  18. How you shall finde the height by the Starres
  19. Of the North-starre, and how you shall finde the Height thereby
  20. How manie leagues a man may sayle upon everie stroke before he winne or loose a degree in height, & also how many leagues you are then without the Meridian or south and north line from which you sayled.
  21. What is necessarie for a Seafaring man or Pilot further to know, together with an instruction to all young Seafaring men, that desire to be good Pilots
  22. Of the Water-tydes and how a man shall reckon them perfectly by the Moone
  23. How you shall finde the tyme of the new and ful Moone
  24. How at all tymes you shall finde the New Moone, or her age, without help of any Almanack
  25. Of the Sea-cardes
 • The first Booke of the Light of Navigation wherein are described and drawen all the Coasts and Havens of the West Seas: as of Holland, Zealand, Flanders, France, Spaine and Barbarie. Also of the Ilands of Canaria, Madera, and the Flemish Ilands: together with the South and West Coasts of Ireland and England. [Pag. 1-115.]
  • Chapter I: The Description of the Streame running in the Flie, and the Tessel, and how you must sayle out of the Flie and the Tessel. [Pag. 3-11 med tilhørende kort nr. 1 over Zuyder-søen.]
  • Chapter II: The Description of the Sea-coasts and Havens of Holland, Sealand, and Flanders, from the Tessell to Pas of Calis, and through it. [Pag. 12-27 med tilhørende kort nr. 2 over "Carte Marine de Hollande Zeelande et Flandres, de Texel jusquas Calais"].
  • Chapter III: A Declaration how a man shall sayle alle the Sea-coasts and Havens of Picardie and Normandie, betweene Calis and Cape de la Hague: And What banckes, Sandes, Cliffes or Rockes, and shallowes are there to be found, and how you may shunne them. [Pag. 28-32 med tilhørende kort nr. 3 over kysten fra Picardiet til Normandiet].
  • Chapter IIII: The Description of all the Ilands, Sea-coasts, and Havens of Normandie and Britanie, situate betweene Cape de Hague and the Seims, and how you shall sayle by them. [Pag. 33-42 med tilhørende kort nr. 4 over Bretagne].
  • Chapter V: How a Man May sayle along by the Coast of Britanie and Poictou, from Seims to the Iland of S. Martin together with all the Rivers, Havens, and Ilands, lying in and about the same Coast. [Pag. 43-48 med tilhørende kort nr. 5 over Bretagne og Poictou].
  • Chapter VI: A True Description of the Sea-coasts of France and Biscayen, betweene the Iland of Heys, S.Iohn de Luz and Cabo de Massichaco. [Pag. 49-55 med tilhørende kort nr. 6 over Poictou, Guascogne og Biscaien].
  • Chapter VII: A Description of the Sea-coasts of Biscaya, betweene cabo de Massichaco and Capo de Pinas. [Pag. 56-59 med tilhørende kort nr. 7 over Biscayen].
  • Chapter VIII: A True Description of the Sea-coasts of Gallicia, from cabo de Pinas to Cabo de Finisterre. [Pag. 60-64 med tilhørende kort nr. 8 over Gallicien].
  • Kort 9:
  • Chapter IX: The Description of the Sea-coasts of Gallicia and Portugal, lying between Cabo de Finisterre and the Barrels. [Pag. 65-71 med tilhørende kort nr. 9 over Gallicien og en del af Portugal].
  • Chapter X: The Description of the Sea-coasts of Portugal and Algarve, which lye betweene the Barlinges and Cabo de S. Vincent. [Pag. 72-74 med tilhørende kort nr. 10 over Portugal og Algarve].
  • Chapter XI: The Descrition of the Sea-coasts of Algarve and Andalusia, lying betweene Cabo de S. Vincent and the Strait og Gibraltar. [Pag. 75-79 med tilhørende kort nr. 11 over Algarve, El Condado, Andalusien og Gibraltarstrædet].
  • Chapter XII: A True Description of the Sea-coasts of barbarie, betweene Cape de Spartel, or the Strait of Gibraltar and Cape de Geer. [Pag. 80-83 med tilhørende kort nr. 12 over Barbarkysten fra Cap de Spartel til Cap de Cantin og kort nr. 13 over Afrika fra Cap de Cantin til Cap de Geer].
  • Chapter XIII: The Description of the Canarie and Flemish Ilands. [Pg. 84-90 med tilhørende kort nr. over 14 over De kanariske øer: Palma, Gomera, Tenerifa, Kanarieøen, Lancerote og Forteventura og kort nr. 15 over Madeira og Porto Santo].
  • Chapter XIIII: A True Description teaching how you may sayle the Sea-coasts and Havens of the West, South and East-side of Ireland. [Pag. 91-95 med tilhørende kort nr. 16 over Syd- og østkysten af Irland].
  • Chapter XV: A Description how to sayle the Sea-coasts and Havens of Wales: Also from the Chanel of bristowe to Englands ende, and to the Sorlinges. [Pag. 96-99 med tilhørende kort nr. 17 over Wales og Cornwall].
  • Chapter XVI: A True Description of the Sea-coasts of England, that lye betweene the Sorlinges and Portland. [Pag. 100-108 med tilhørende kort nr. 18 over Sydkysten af Cornwall og Den engelske Kanal].
  • Chapter XVII: A True Description how you may sayle into the Havens betweene Portland and the Foreland. [Pag. 109-114 med tilhørende kort nr. 19 over Anglia og Den engelske Kanal].
  • A table of the first Book, conteyning the Arguments of everie Chapter [Pag. 115].
 • The Second Book of the Light of Navigation wherein are described all the Coasts, Havens and Ilands of the North and East Seas: As, of Friesland, Iutland, Denmarke, Pomerland, Prusia, Leefland, Sweathland, Norwaie, Lapland and Muscovia. As also ale the North and East Coasts of Scotland and England. [Pag. 1-]
  • Chapter I: The Description of the Ilands and Chanels lying betweene Vlieland and the Elve. [Pag. 3-18 med tilhørende kort nr. 20 over Frisland fra Elben til Schelling og Vlieland dateret i pladen 1607].
  • Chapter II: The Description of the Sea-coasts of Iutland, and the Iutish Ilands, lying betweene the Elve and Rifhorne. [Pag. 19-25 med tilhørende kort nr. 21 over Vadehavskysten fra Horns Rev til Elben].
  • Chapter III: A True Description of the Situation of the Seacoasts and Havens of Iutland, from Dodenbergh till you come about Schaghen. [Pag. 26-30 med tilhørende kort nr. 22 over Jyllands vestkyst fra Skagen til Horns Rev].
  • Chapter IIII: The description of the Belt, Wedersond, and Melversond, and of all the Ilands lying thereabouts. [Pag. 31-35 med tilhørende kort nr. 23 over Kattegat og Storebælt med Skagen, Læsø, Djursland, Samsø, Sjælland, Fyn, Langeland, Lolland].
  • Chapter V: A Declaration how you shall sayle forth through the Belt to Femeren, and along by the Coasts of Holst, Mechelenburgh and Pomerland: Also the Situation of Laland, Falster, Borneholme, and the Places lying there abouts. [Pag. 36-41 med tilhørende kort nr.24 over Storebælt og Østersøen med Sydfyn, Langeland, Als, Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Holsten, Fehmarn, Mecklenburg, Pommern, Rügen, Bornholm].
  • Chapter VI: The Description of the Sea-coasts of Pomerland and Prusia, from Colberghen to Memle. [Pag. 42-45 med tilhørende kort nr. 25 over Østersøen med Bornholm, Ertholmene, Pommern og Preussen til Memel].
  • Chapter VII: A Description of the Sea-coasts and ilands of Lyfland, which lye betweene Memle and Revle. [Pag. 46-52 med tilhørende kort nr. 26 over Kurland, Øsel, Livland og Revel].
  • Chapter VIII: A Description of the sea-coasts of Lyfland, Russia, and Finland, from Revle to the Narve, and Wyborgh, and from thence to Alants Haf. [Pag. 53-56 med tilhørende kort nr. 27 over Den finske skærgård med dele af Livland og Rusland].
  • Chapter IX: The Description of the Situation of the sea-coasts and Havens of Sweathland, which lye betweene Stocholme and Valsterboen: also of Gotland, Oeland, and other Ilands more there abouts. [Pag. 57-62 med tilhørende kort nr. 28 over Østersøen med Bornholm, Skåne, den svenske østkyst, Øland, Gotland og Stockholm].
  • Chapter X: A Description of the sea-coasts of Schoonenm Zeeland, Haland, and the Land of Northeast, from Valsterbon to Schaghen. [Pag. 63-70 med tilhørende kort nr. 29 over Øresund og Skagerak med Blekinge, Skåne, Saltholm, Hven, Sjælland, København, Roskilde Fjord, Halland, Marstrand, Anholt, Læsø og Skagen].
  • Chapter XI: A Description of the Coasts of Norwaie, lying betweene Masterland and the Neus. [Pag. 71-76 med tilhørende kort nr. 30 over Skagerak med Norges sydkyst].
  • Chapter: XII: A Description of the Sea-coasts of Norwaie, from the Neus to the Citie of Berghen. [Pag. 77-80 med tilhørende kort nr. 31 over den norske atlanterhavskyst op til Bergen].
  • Chapter XIII: A Description of the Sea-coasts of Norwaie, from Berghen or Ielteford to the North Cape. [Pag. 81-89 med tilhørende kort nr. 32 over den norske atlanterhavskyst fra Bergen til Nordkap og kort nr. 33 over Lofoten og Finmarken].
  • Chapter XIIII: The Description of the Sea-coasts of Lapland, from the North cCpe to the Mouth of the White Sea. [Pag. 90-94 med tilhørende kort nr. 34 over norskekysten fra Nordkap langs Lapland, Rusland og Hvidehavet og kort nr. 35 over Lapland, Colafloden, Lombasco og Swetenæs].
  • Chapter XV: A Description of the Sea-coasts of Russia, Corellen and Lapland: and also the Coast of Russia, betweene Cape de Candenose and Nova Zembla, or the Strait of Waigats. [Pag. 95-99 med tilhørende kort nr. 36 over Hvidehavet med Rusland, Lapland, Karelien og Dvina-floden].
  • Chapter XVI: The Description of the Ilands of Fero or Ferre: also of Hitland, Fulo and Fayrhil. [Pag. 100-103 med tilhørende kort nr. 37 over Shetlandsøerne og Færøerne].
  • Chapter XVII: A Description of the Ilands lying between the Northwest point of Scotland. [Pag 104-105 med tilhørende kort nr. 38 over Hebriderne og St. Kilda].
  • Chapter XVIII: The description of the Ilands of Orcanesse or Orcades, with the Sea-coasts of Scotland. [Pag. 106-108 med tilhørende kort nr. 39 over den skotske kyst].
  • Chapter XIX: A Description of the North coast of England, from north og Newcastle to Yarmouth. [Pag. 109-113 med tilhørende kort nr. 40 over Nordsøkysten af England fra Newcastle til East Anglia].
  • Chapter XX: The Description of the sea-coasts of England from Yarmouth to the Foreland: and also the situation of the famous River of London. [Pag. 114-119 med tilhørende kort nr. 41 over Nordsøkysten af England fra Yarmouth til Themsens udmunding].
  • A table of the second Book, shewing the Contents of everie Chapter [Pag. 119].

  Udgavens tekst på titelbladet
  THE LIGHT OF NAVIGATION.
  Wherein are declared and lively pourtrayed,
  all the Coasts and Havens, of the West, North and East seas.
  Collected partly out of the Books of
  the principall Authors which have written of Navigation, (as Luca Johnson Waghenaer and divers others) partly also out af manie other expert Seafaring Mens writings and verball declarations: corrected from mainie faults, and inlarged with manie newe Descriptions and Cardes.
  Divided into two Books.
  Heerunto are added (beside an Institution in the Art of Navigation)
  newe Tables of the Declaration of the Sonne, according to Tycho Brahes Observations, applied to the Meridian of Amsterdam. Together with newe Tables and Instructions to teach men the right use of the North-starre, and other firme starres, profitable for all Seafaring men.

  By William Iohnson.
  At Amsterdam
  Printed by William Johnson, dwelling upon the Water, by the Old Bridge,
  at the Sign of the Golden Son-dyal. Anno 1612.
  Cum Privilegio.
  Fotografisk optrykt som:
  Willem Jansz Blaeu (William Iohnson): The Light of Navigation. Amsterdam 1612. With an Introduction by R.A. Skelton.
  I: Theatrum Orbis Terrarum. Series of Atlases in Facsimile. First Series, Volume VI.
  Amsterdam, N. Israel/Publisher - Meridian Publishing Co., 1964. - XIII, [60], 114, 118 s. : illustreret, maps (41 fold.) port., 27 x 31 cm.

  Efter eksemplar i Universitätsbibliothek Ruhr-Universität Bochum. Signatur: UIB 213. Akz.-Nr.: GB 18781. Id.-Nr.: C73257.


  Værket udkom som sagt første gang i 1608, men flere indicier tyder på at værket havde været forberedt og trykt noget tidligere: Han fik således privilegium på trykningen alerede i februar 1606, en fortegnelse i bogen over skudår begynder med 1605, en månealmanak trykt i værket medtager 1607 og kort nr. 20 er som det eneste dateret - med årstallet 1607. Endelig vidner andre ting om, at Blaeu må have diskuteret en række ting med Waeghenaer inden denne døde i 1606. Det vigtigste vidnesbyrd om tidspunktet for udgivelsen stammer imnidlertid fra det 6-års privilegium, som Blaeu modtog den 19. marts 1605 med henblik på udgivelsen af hans "Ny gradbog, i den gamle stil, beregnet ud fra de meget akkurate observationer udført af den anerkendte astronom Tycho Brahe og omregnet til nederlandske breddegrader".
  I form og indhold lægger Blaues værk sig tæt op ad Waghenaers "Thresoor der Zeevaert", der var udkommet i forskellige udgaver og oplag i årene 1592 og 1608. Men den størte fornyelse hos Blaue ligger i forbedringen af de hydrografiske data.

  Kilder

Jakobsstaven var en uundværligt instrument under navigationen, hvor den blev anvendt til måling af vinkler mellem himmellegemer. De første udgaver var lange, tunge og upraktiske ombord på et skib, men man udviklede en kortere, lettere og mere håndterlig model.
For at kunne måle mere præcist konstruerede man også flere forskellige tværstave til jakobsstaven, og i løbet af 1500-tallet blev instrumentet udviklet til den form, det beholdt de følgende to hundrede år: Fire skalaer på hver af de fire sider af hovedstaven og fire tværstave af forskellig længde svarende til hver af de fire skalaer. Kilde: Geomat om Jakobsstaven).

Astrolabium. Geomat om astrolabium

Titelbladet fra 1608


Titelbladet fra 1612

Publiceret 7. januar 2008. Opdateret 15. oktober 2018. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.