Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ kåver, Klithuset, fattighuset, Sønderho Skole og Kåvervej set fra øst

Æ kåver, Klithuset, fattighuset og Sønderho Skole og Kåvervej set fra øst Æ kåver, Klithuset, fattighuset og Sønderho Skole og Kåvervej set fra øst. Fotografiet er udateret, men er fra før 1936, hvor Æ Kåver væltede i en storm. Senere, nemlig i 1950, blev den høje østlige tilbygning på skolen blev revet ned. (Foto i Sognearkivet i Sønderho efter original i Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling, nr. 26000-5488).
Klithuset og æ kåver 1929
Klithuset med æ kåver i baggrunden 1929. Kgl. operasanger og ivrig amatørmaler Max Müller (1866-1948) i fuld gang med indstuderingen af vaudevillen "Slægtninge" i én akt skrevet i 1849 af Henriette Nielsen (1815-1900). De fleste af Henriette Nielsens skuespil vakte ikke større interesse, men en undtagelse danner netop vaudevillen "Slægtninge", der endog indledte den Heibergske æra på Det kongelige Teater. "Det naive dramatiske glansbillede, der foregår på Fanø, blev ved sine Fanødragter og sine følsomme sange (delvis til Henriette Nielsens egne melodier) gennem en ypperlig udførelse med Michael Wiehe, Johanne Louise Heiberg og Phister i hovedrollerne en stor succes med i alt 78 opførelser. [...] Endnu i vor tid er det optrykt og hyppigt spillet af dilenttanter" (Topsøe-Jensen, 1939).
    Lige under flagstangen ses overlæge Johannes Ipsens kone Emilie med datteren Kirsten. Ipsen havde i 1929 købt Sydhuset (Sønder Land 32), der ligger nordøst for Klithuset. Til højre for fru Ipsen står Max Müllers kone Thisbe med tre af familiens gæster: først frøken Nonni Lassen, ved siden af hendes forlovede, grev Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille og længst til højre Nonni Lassens far, administrator Christian Lassen.
(Foto gengivet efter Mahler, s. 116). Klithuset og æ kåver 1929
Klithuset 1929. Max Müller med de fem hovedpersoner i vaudevillen "Slægtninge": Fra venstre Erik Hall, Johannes Ipsen, Margrethe Hall. Til højre for Max Müller ses Ruth Termansen og maleren Vilhelm Forsberg. (Foto gengivet efter Mahler, s. 114).
Kilder
  • Benedicte Mahler: Badegæster i Sønderho 1908-1929. En billedbog med tekst. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1978.
  • Hans Højhed. Text af professor Karl Larsen ; Slægtningerne. Vaudeville af Henriette Nielsen. Odeon Ensemble. - Odeon. - 1 grammofonplade : 78 o/min, mono. Odeon A 131175 A 131176 5454. (Statsbibliotekets arkiv).
  • Henriette Nielsen. Af H. Topsøe-Jensen: Dansk Biografisk leksikon. 2. udgave. Bind 18 (1939), s. 83-84
Udsnit af billedet til venstre Udsnit af fotografiet til venstre. Kåveren var malet engelskrød ifølge instrukserne fra Vagerinspektionen. Til venstre for kåveren stod i en årrække et såkaldt timeglassignal placeret på et pejletårn, der stod i umalet træ, og som anvendtes under opmålinger af Geodætisk Institut. Æ læns kåver findes helt ude ved kysten mod sydvest, hvorfor den af gode grunde ikke kan ses på postkortet.

Før musen hen over det store billede for at se bygningerne bogstavbetegnelser Før musen hen over det store foto for at se samme udsigt, som den så ud den 24. august 2007. PHH foto.
Æ Kåver. Udsnit af fotografiet til venstre Æ Kåver. Udsnit af fotografiet til venstre.

Publiceret 21. september 2007. Opdateret 29. marts 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.