Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Kåverhuset i Sønderho med æ Kåver og Geodætisk Instituts pejletårn

Kåverhuset i Sønderho med bag- og forbåken i baggrunden
Kåvervej med samme motiv en diset dag i februar 2007. Før musen hen over fotografiet og se, hvor båken ville have stået i dag.
Sønderho Skole og Kåverhuset
Sønderho Skole og Kåverhuset. Den båke, du ser, når du fører musen hen over billedet, er en 31 cm høj model kopieret ind i fotografiet.
Foto © Per Hofman Hansen 2007.
Kilder
  • Scannede fotografier og biografiske data venligst stillet til rådighed af © Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup.
  • Kåverhuset, Matr. nr. 42. I: Gamle huse i Sønderho. Udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen, 1980, s. 72.
Kåverhuset, Kåvervej 23
Huset ligger som vestlig nabo til Sønderho Skole. Foto: J.W. Thomsen. Gengivet med venlig tilladelse fra © Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup.
Æ læns kåver findes helt ude ved kysten mod sydvest, hvorfor den af gode grunde ikke kan ses på fotografiet. Begge de store båker var malet engelskrøde ifølge instrukserne fra Vagerinspektionen. Til venstre for æ Kaaver ses desuden et såkaldt timeglassignal placeret på et pejletårn anvendt under opmålinger af Geodætisk Institut.
J.W. Thomsen (1902-1987) var en ivrig amatørfotograf, men af profession sømand, radiotelegrafisk og senere politibetjent. Han var født og opvokset i Sønderho, hvor hans far, Sonnich Thomsen (1858-1933) i mange år drev fotografisk atelier fra adressen Landevejen 40.

Opdateret 28. juli 2019. Publiceret 24. februar 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.