Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Skolebørnene i Sønderho fotograferes foran æ kåver

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > Fotografering foran æ kåver
Skolebørnene i Sønderho fotograferes foran æ kåver
Kilder
  • Niels Frederiksen: Sønderho. En skipperby i Vadehavet (1989), s. 35.
  • Niels Sonnichsen Kromann: Fræ wo Grandle. Mennesker fra min barndoms Sønderho. Bygd 1991, s. 30. Her findes det selvsamme fotografi gengivet med daterende oplysninger.
  • Scannede fotografier og biografiske data venligst stillet til rådighed af Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup.
Skolebørnene fotograferes foran æ Kåver før 1908-09.
Sønderho Skoles børn og lærere opstillet til fotografering bag skolen med æ kåver i baggrunden oppe på toppen af klitten.
Billedet, som har mange ligheder med et tilsvarende fotografi (Frederiksen, s. 35), ses både børnene og en række voksne. Yderst til venstre i fanødragt skal det være lærerinde i pogeskolen, Anne Jessen. Niels Kromann (1904-1985) sidder som nr. 4 fra venstre i 3. række fra neden med hvid butterfly og matroshue.
Foto: Sonnich Thomsen. Gengivet med venlig tilladelse fra © Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup. Sønderho Skole
Den første Sønderho Skole fra 1737 lå lige syd for kirken, hvor der i dag er en stor parkeringsplads. Den nuværende skole med plads til tre klasser blev bygget i 1856, er 14 fag lang og oprindeligt med stråtag. I 1901 blev der tilbygget den viste højere forskole, og hele skolen fik tegltag. Omkring 1950 blev den noget uskønne tilbygning revet ned, og den gamle skole fik igen stråtag. I 1989 blev skolen nedlagt, og siden har byens børn måttet tage til Nordby. Foto: J.W. Thomsen. Gengivet med venlig tilladelse fra © Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup.
Fotograf Sonnich Thomsen (1858-1933) drev i mange år fotografisk atelier i Sønderho fra adressen Landevejen 40 (matr. 137a). Han var oprindeligt styrmandsuddannet, men tog senere til Amerika, hvor han ernærede sig ved laksefiskeri og som guldgraver. Her lærte han sig også kunsten at fotografere. Tilbage i Sønderho fotograferede han i sit atelier over en årrække store dele af især Sønderhos kvindelige befolkning iklædt egnsdragten, brude- og konfirmandkjoler.

Publiceret 24. februar 2007. Opdateret 20. april 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.