Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ læns Kåver

Æ læns kåver ude på klitkanten ved sydvestkysten af Fanø Udateret postkort med 'Formærket' kaldet 'æ Læns-Kaaver'. Sådan betegnes den sydlige eller vestlige kåver placeret på klitterne ude ved stranden af Benedichte Mahler i hendes "Badegæster i Sønderho", s. 28. (Postkort velvilligst stillet til rådighed af Jens Ebbe Thomsen, Hinnerup).
Æ læns Kaaver = Den venstre kåver
Ifølge Viggo Jørgensen, Jysk Ordbog, er "ordet 'læns' det samme som ordet 'links' indlånt fra nedertysk, og i ældre dialekt ret almindeligt helt op i Sydvestjylland. Det ses almindeligvis udtalt 'længs' (med -ng-) og kunne tænkes gengivet 'læns' i ældre kilder, hvis den skrivende ikke kunne gennemskue oprindelsen. 'Links' (længs) betyder, ligesom på tysk: til venstre. På tysk bruges det så vidt vides kun som biord, men på ældre sydvestjysk også som tillægsord, altså fx æ længs håend = den venstre hånd.
At kalde den ydre kåver 'links' er i det mindste forståeligt; om det så også har mening, i betragtning af dens placering og den synsvinkel, som de søfarende eller øboerne kunne se den under, må afgøres lokalt".
Ser vi det fra den søfarendes vinkel, passer det unægtelig fint, at kalde den ydre kåver, 'Formærket' den venstre kåver (æ Læns Kaaver) i og med, at den søfarende med sit skib kommer ind fra syd eller sydvest og dermed har den ydre kåver på sin venstre hånd og den indre kåver ved Sønderho Skole - 'Bagmærket' - blot kaldet 'Æ Kaaver' på sin højre hånd.
Kilder
  • Benedicte Mahler: Badegæster i Sønderho 1908-1929. En billedbog. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1978, s. 28.
Æ læns kåver blev nedbrudt 6. dec. 1915
Æ læns kåver blev nedbrudt 6. dec. 1915
Fanø Ugeblad skriver lørdag den 18. december 1915:
Båken på den store klit mellem badepavillonen og strandvejen i Sønderho er forrige mandag efter ordre fra Vagerinspektoratet bleven nedbrudt, da den var aldeles faldefærdig, så det var forbunden med fare for mennesker at færdes i dens nærhed. Båken, som tjente til sømærke, vil ikke blive rejst foreløbig; men da der er fiskere, der har udtalt ønsket om at få et eller andet anduvningsmærke anbragt for sejladsens skyld, tør man håbe, autoriteterne på en eller anden måde vil imødekomme deres forlangende.
Æ læns kåver oppe på klitterne. Udsnit af postkortet til venstre Æ læns kåver oppe på klitterne. Udsnit af postkortet til venstre.

Publiceret 28. februar 2007. Opdateret 28. oktober 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.