Stykker til Fanøs kultur og historie

Kaptajn Niels Sørensens galease 'Haabet' af Sønderho 1848 med de to kåvere

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > 'Haabet' af Sønderho med de to kåvere
Galeasen Håbet af Sønderho Kaptajn Niels Sørensens galease 'Haabet' af Sønderho 1848 set i to positioner ud for Fanøs sydkyst med Sønderhos klitter i baggrunden. Inde på land ses til højre foran stævnen Sønderho Mølle og dernæst den indre og den ydre kåver. Mellem de to skibstegninger ses et par af øens mange møller og de to nordlige båker mellem Nordby og Grådyb. 'Haabet' var i 1845 ét ud af i alt 38 skibe indregistreret i Sønderho. Tilsammen havde de en drægtighed på 853½; heraf udgjorde 'Haabet's 23½ kommercelæster svarende til ca. 61 tons. Tegningen er udført i pen og gouache/akvarel af Jes N. Ollesen.
Kaptajn Niels Sørensen, der var født i Sønderho 1. maj 1812 og gift to gange, druknede 30. marts 1863. (Grønnegaard, s. 680 og 831).

Illustrationerne er gengivet efter kopi i Sønderho Sognearkiv. Original i MS Museet for Søfart, Helsingør.
Kilder
  • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 72-73.
  • Gamle Huse i Sønderho. Registrant udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø kommune og Fredningsstyrelsen 1980, omslagsillustrationen, kolofonen og side 230-31.
  • Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1630-1987. Bind 1-3. Glamsbjerg, 1988.
De to kåvere uden for Sønderho og Sønderho Mølle De to kåvere uden for Sønderho og Sønderho Mølle. Udsnit af akvarellen.
De nordlige kåvere ved Grådyb nord for Nordby
De nordlige kåvere ved Grådyb nord for Nordby. Udsnit af akvarellen.
Kaptajn P.P. Jørgensens galease fra 1843 Jes N. Ollesens signatur kendes fra i alt tre akvareller af skibe hjemmehørende i Sønderho. Her ses kaptajn P.P. Jørgensens galease fra 1843 gengivet på Ollesens billede af kaptajnens hus.

Publiceret 15. juni 2007. Opdateret 12. oktober 2020. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.