Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Søkort over Jyllands og Holstens vestkyst 1612. Beskrevet af den hollandske kartograf Willem Janszoon Blaeu

Willem Janszoon Blaeu (1571-1638)
Søkort over Jyllands og Holstens vestkyst, der viser beliggenheden af floderne Elben, Ejderen og Hever, alle de jyske øer, flodernes udløb i havet beliggende mellem Elben og Horns Rev, og visende alle farlige sande, rev og banker mellem de nævnte steder med rette positioner og sejlruter.

Søkort over Jyllands og Holstens vestkyst 1612. Beskrevet af den hollandske kartograf Willem Janszoon Blaeu Fra venstre (nord) ses Skallingen, Fanø, Peter Mejers Sand med indsejlingen til Ribe, Manø, Rømø, Sylt, Amrum, Nordstrand, Eiderstedt og Ejderens og Elbens udløb. Øen Heylighelant er Helgoland.
Herunder det samme kort uden farvelægning:
Søkort over Jyllands og Holstens vestkyst 1612. Beskrevet af den hollandske kartograf Willem Janszoon Blaeu

Kilde
  • Kortet bærer i kartouchen den franske og hollandske titel:
    Carte Marine de la coste occidentale de Juthlande et Holsterlande, remonstrant la situation des rivieres de l'Elbe, Eyder et Hever, en outre toutes les Isles de Juthie et embonchures de mer, situeez entre l'Elbe et le Reefhorn, Semblablement tous banes de sable lieux areneaux et dangereux entour les dictes places, le tout exactement poseselon ses vrayes routes et distances.
    Pascarte vande westcuste van Juthlan ende Holsterlant vertoonende de gelegentheyt van de Reviren de Elve de Eyder en de Hever, Voort alle de Juidische Eylanden ende alle Zeegaten tusschen de Elve ende den Reefhorn geleghen met alle Sanden, Reven, ende Banck daer ontrent alles gestelt op zyne rechte streckinghen ende coursen.
    Kort 21 i Blaeu's The Light of Navigation - Het Licht der Zeevaert. Amsterdam 1612. Fotografisk optryk 1964.

Publiceret 3. februar 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.