Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Båkerne langs Jyllands vestkyst

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > Båkerne langs Jyllands vestkyst
Kort over Jylland med båkerne placeret 11 sømærker langs den jyske vestkyst er fredet
Sømærkerne eller båkerne langs den jyske vestkyst er høje og meget skulpturelt virkende, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre søsikkerheden. Af de oprindeligt 23 sømærker blev i 1995 de tilbageblevne 11 indstillet af Det særlige Bygningssyn til fredning.
Skov- og Naturstyrelsen fredede efterfølgende de 11 sømærker, nemlig båkerne i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Haurvig, Kærgård og Ringebjerge.
Båkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur. Torup Båke er således timeglas-formet, mens båken ved Stenbjerg er formet som en opadgående pil med hale.
Båkerne var dertil indtegnet på søkortene og hjalp hermed den søfarende til at bestmme sin position.
Båkerne har ikke længere nogen egentlig søfartsmæssig funktion, men må sammen med redningsstationerne regnes for et kulturhistorisk og arkitektonisk meget væsentligt element i det vestjyske kystlandskab.
Blokhus ny Sømærke, tidligere kaldet Baaken i Blokhusene, var oprindeligt opført 1882, renoveret 1898 men blev nedrevet af den tyske besættelsesmagt i 1944. Genopbygget 2006.
Bjerghuse Båke savner jeg information om.
Æ kåver i Sønderho, se min forside
Husby Klit BåkeVedersø Klit BåkeStenbjerg BåkeRingebjerge Båke
Båkerne i Husby, Vedersø, Stenbjerg og Ringbjerge. Sidstnævnte er gengivet med venlig tilladelse fra / Foto von Ringbjerge ist mit freundlicher Genehmigung wiedergegeben von Anke og Jens © Copyright.

Kilder
Folderen Redningsstationer og sømærker ved den jyske vestkyst
Redningsstationer og sømærker ved den jyske vestkyst. Udarbejdet af Elisabeth Buchwald. Udgivet af Bygningsfredningskontoret, Skov- og Naturstyrelsen, juni 1997. 2-sidet A3-folder.
Folderen beskriver historien bag de vestjyske sømærker og redningsstationer og viser på et kort deres placering langs den jyske vestkyst fra Skagen i nord til Blåvandshuk i syd. Folderen var beregnet til vestkystens turister og udarbejdet i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens temagennemgange og efterfølgende fredninger af en lang række vestjyske redningsstationer og sømærker.
Download forsiden som PDF-fil. Download indholdssiden som PDF-fil.

Andre kilder
Sømærket ved Blokhus fotograferet af Jørgen Høst. Sømærket i Løkken på bolcher
Sømærket ved Blokhus, der blev sprængt i luften under anden verdenskrig, blev genopført af den lokale borgerforening i samarbejde med limtræsfabrikken Lilleheden i 2006. I Løkken har det lokale dropskogeri Bolcheriet® lavet indbydende bolcher med Løkken båke som motiv. Foto af sømærket: © Jørgen Høst 2006.
Illustrationer fra Den danske Lods Beskrivelse
Gl. Skagen Båke Gl. Skagen Båke
Vesterhavskysten i Højen.
Pos. 57° 43'
H: 17 m
Rejst: 1884. Fredet: 1996. Renoveret: 1999.
Løkken Båke Løkken Båke
Løkken by.
Pos. 57° 22'
H:
Rejst: 1884. Fredet: 1997.
Blokhus Båke. Foto Jørgen Høst Blokhus Båke
Pos. 57° 215'
Højde 15 m
Rejst: 1882, renoveret 1898. Nedtaget 1944. Genrejst 2006.
Vigsø Båke Vigsø Båke
9 km øst for Hanstholm.
Pos. 57° 6'
Højde
Rejst: 1885. Fredet: 1998.
Torup Båke Torup Båke
4 km nord for Nørre Vorupør.
Pos. 56° 59'
H: 11 m.
Rejst: 1885. Fredet: 1997.
Kaldes også Tvorup Båke ved Bøgested Rende.
Stenbjerg Båke Stenbjerg Båke
4 km syd for Nørre Vorupør, 1 km fra kysten.
Pos. 56° 55'
H:
Rejst: 1884. Fredet: 1997.
Kaldes og Stensbjerg Båke
Bjerghuse Båke Bjerghuse Båke
Ved Nissum Fjord, 6 km syd for Thorsminde.
Pos. 56° 19'
Højde:
Kaldes også Bjergehuse Båke
Vedersø Klit Båke Vedersø Klit Båke
Vedersø Klithotel, Husby Klit 6 km NV for Vedersø.
Pos. 56° 15'
Højde:
Her gengivet efter brochuren Redningsstationer og sømærker (1997).
Husby Klit Båke Husby Klit Båke
Vest Stadil Fjord, Hovvig.
7 km nord for Søndervig.
Pos. 56° 11'
Højde:
Rejst: 1884. Fredet: 1997.
Årgab Båke Årgab Båke
Holmslands Klit, ved Karen Brands Bjerge.
1½ km syd for Hvide Sande.
Pos. 55° 59'
Højde
Rejst: 1884. Fredet: 1997.
Kaldes også Åregab Båke.
Haurvig Båke Haurvig Båke
Holmslands Klit
9 km syd for Hvide Sande.
Pos. 55° 55'
Højde:
Rejst: 1884. Fredet: 1998.
Kærgård Båke Kærgård Båke
6 km syd for Henne Strand.
Pos. 55° 42'
Højde 11 m.
Rejst: 1885. Fredet: 1997.
Ringbjerge Båke Ringbjerge Båke
2 km syd for Vejrs Strand.
Pos. 55° 37'
Højde 13 m.
Rejst: 1884. Istandsat: 1899. Fredet: 1997.
Kaldes også Ringebjerge Båke.
  Sønderho Båker
H: 15 og 14 m.
Rejst før 1659. Den sidste af de to nedtaget: 1942.

Publiceret 6. marts 2007. Opdateret 15. januar 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.