Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Arkitekt Hans H. Kochs syvklodsspil

Af Per Hofman Hansen

Syvklodsspillet. Sammenlægningsspil for Børn. 148 forskellige Figurer, alle sammenlagt, af de til Spillet hørende syv Brikker af H. Koch.
Syvklodsspillet stammer fra Kina
Syvklodsspillet er en meget gammel opfindelse i familie med tangramspillene, der kan spores tilbage til Kina, hvor så mange opfindelser er gjort, tusind år før de blev gjort i Europa. Omkring år 1900 dukkede det op i Danmark som billigt legetøj (ofte betgenet som Nürnbergkram) bestående af syv små klodser i en papæske. For den mindre fantasifulde bød spillet ikke på stort set mere spændende opgaver end at hælde klodserne ud af æsken og lægge dem på plads igen. Men arkitekt Hans H. Koch havde fantasien, han så klodsernes endeløse kombinationsmuligheder og lavede til sin nyfødte søn, Peter født i 1905, en syvklodsbog i ét eksemplar med sammensatte figurer af mennesker og alverdens dyr fra fugle til elefanter.

Se alle sider i bogen Se alle sider i bogen
Syvklodsspillet 1918
I 1918 sendte Hans Koch spillet i handelen som "Syvklodsspillet. Sammenlægningsspil for Børn. 148 forskellige Figurer, alle sammenlagt, af de til Spillet hørende 7 Brikker"udgivet af "Skandinavisk Papir Imports Forlagsafdeling, Bredgade 25, København" og trykt i "Chr. Cato Litotografisk Etablissement". Formatet: 34,5 x 23 cm.
Syvklodsspillet elementer blev i øvrigt af arkitekt Fredrik Appel anvendt til udsmykning af blændingsfelter på Taastrup Borgerskole i årene 1924-1929.

Som beskrevet i Weilbachs Kunstnerleksikon var Koch i besiddelse af ganske usædvanlige matematiske og rumgeometriske evner, og disse evner udnyttede han til at udvikle en række legetøjsting, der i opfindsomhed og variationsmuligheder hævede sig lang over, hvad man dengang kunne købe. Havde det været i dag, havde han sikkert været creative director hos LEGO!

Kochs rumlige fornemmelse gjorde ham i stand til umiddelbart at tegne en figur eller et legeme i udfoldet stand. Han kunne således tegne de mest indviklede figurer, en evne som førte med sig at han fremstillede en række udklipsark. Blandt dem kendes i dag især de fem nævnte julekurveark.

N.C. Roms udgave. Fremstillet mellem 1927 og 1940
Det ægte originale danske syvklodsspil. Udarbejdet af arkitekt Hans H. Koch. Lovbeskyttet dansk arbejde. Pris 50 øre.
(Gengivet efter Jacques Haubrich Puzzle Auctions, lot no. 109).

En hidtil ukendt udgave af Syvklodsspillet blev produceret og udgivet af N.C. Rom's forlag. Indlagt i æsken lå en beskrivelse, hvis første side lyder: "Ved at lægge disse 7 klodser i forskellige stillinger vil man kunne danne de morsomste figurer. I denne lille brochure er kun nogle enkelte angivet, men det er utroligt hvor mange der kan dannes. På side 2 og 3 er eksempelvis angivet en opgave og dennes løsning. På side 14 er angivet hvorledes klodserne skal ligge i æsken. Alle opgaverne kan selvfølgelig løses, men til hver figur skal alle 7 klodser anvendes. Løsninger til opgaverne kan fås ved forsendelse af 50 øre i frimærker til A/S N.C. Rom,Vestergade 8, København K med angivelse af dette hefte nr. 1. Løsninger til enkelte opgaver ved opgivelse af deres numre og indsendelse af et 15 øres frimærke for 6 opgaver og et 15 øres frimærke for 6 opgaver til A/S N.C. Rom, hvorefter løsningerne portofrit tilsendes".
Med udgangspunkt i de i spillet nævnte portosatser har Ib Krarup fra Danmarks Filatelist Forbund dateret fremstilling og salg af spillet til at have fundet sted mellem 1. januar 1927 og 1. juli 1940.

Hasle Klinker- og Chamottestensfabriks eksklusive udgave, som indeholder to sæt brikker, er her fotograferet af Anker Tiedemann.
På de følgende sider ses flere gengivelser af denne udgave.
Syvklodsspillet udgivet af Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik
Da Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik i 1959 udsendte syvklodsspillet i en fornem udgave, vedlagde virksomheden følgende hilsen til modtageren: "Syvklodsspillet er en meget gammel opfindelse, der kan spores tilbage til Kina, hvor så mange opfindelser er gjort, 100 år før de blev gjort i Europa.
Omkring århundredskiftet dukkede det op i Danmark som Nümbergkram, syv små, røde klodser af brændt ler i en papæske. For den mindre fantasifulde bød spillet ikke på stort mere spændende opgaver end at hælde klodserne ud af æsken og lægge dem på plads igen.
Men arkitekt Hans H. Koch havde fantasien, han så klodsernes endeløse kombinationsmuligheder og lavede en syvklodsbog i eet eksemplar med mænd og koner og alle paradisets dyr til sin nyfødte søn.
En halv snes år efter kom Kochs syvklodsspil i handelen og gjorde stor lykke både hos børn og voksne. Som så meget andet legetøj forsvandt det igen i glemselen - omtrent da.
Med tilladelse af arkitekt H. Kochs søn, som spillet i sin tid blev lavet til, har vi nu genfremstillet syvklodsspillet i en tidssvarende iklædning med et udvalg af de oprindelige figurer. Det er os en glæde at kunne sende det til venner og forretningsforbindelser med en venlig hilsen fra A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik.
P.S. Vi kvier os ved at sige det, men skulle en modtager af syvklodsspillet komme i forlegenhed med løsningen af en eller anden flynder eller fodbold, kan en nøgle med opklaringen rekvireres gennem A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik
".

I spillets kolofon blev følgende oplyst om hvem, det stod bag: Tutein og Koch stod for offset-tykket, papir blev leveret af De Forende Papirfabrikker, indbindingen var udført af K.M. Michaels Eftf. og layout og tilrettelægning var forestået af arkitekt m.a.a. Povl Abrahamsen.

Syvklodsspillet. Sammenlægningsspil for Børn. 148 forskellige Figurer, alle sammenlagt, af de til Spillet hørende 7 Brikker af H. Koch.
(Gengivet efter Jacques Haubrich Puzzle Auctions, lot no. 29 and 30).
Syvklodsspillet 1959
Som redaktør af tidsskriftet "Dansk Kunsthaandværk" modtog Anker Tiedemann samme år et eksemplar af Hasle Klinker- og Chamottestensfabriks smukke udgave af syvklodsspillet. Herom fortæller Anker Tiedemann i sin artikel "»Kokhans« leger. Hans H. Koch's syvklodsspil og juleark"
Det er sjældent, det ligefrem kribler i een, når man får en firmareklame ind ad døren. Som oftest er det kedsommeligt opsatte brochurer, som går lige i papirkurven, eller vareprøver, som man lader gå videre til børnene. Men for nylig afleverede postbudet en hilsen fra Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, som var en hel del ud over det sædvanlige. Først troede man, at det var en gulvflise til at have liggende på skrivebordet, men da man fik åbnet kassetten, lå der en fin, rød bog med sløjfe efter kinesisk mønster. »SyvIklodsspillet«, stod der på forsiden, »af H. Koch«. Man bandt op for sløjfen, åbnede bogen og fandt to små rum med byggeklodser af chamottesten samt en over syv meter lang, sammenfoldet papirbane med sjove små mænd og dyr. Og så var det, det begyndte at krible i een, både i maven og i fingerspidserne. Det var virkelig et af arkitekt Kochs stykker legetøj, man havde fået ind ad døren: det berømte Syvklodsspil, som man nok havde hørt om, men aldrig set.

Man sendte chamottefolkene og gamle arkitekt Koch en venlig tanke, hældte klodserne ud på bordet og fordybede sig i legen med de små mænd og koner og alle paradisets dyr. »Gamle arkitekt Koch« kaldte vi ham i sin tid på akademiet, velnok fordi vi vidste, at der også var yngre arkitekter Koch (sønnen Peter og nevøen Mogens), men i virkeligheden blev han ikke så forfærdelig gammel. Han var født i 1873 og døde i 1922, i en alder af 49 år. I sin ungdom virkede han på forskellige tegnestuer, bl. a. hos Martin Nyrop under opførelsen af Københavns Rådhus, men allerede fra de tidlige år havde han tillige et intimt samarbejde med Carl Petersen. Bortset fra nogle villaer har han dog ikke gjort sig særligt bemærket i dansk arkitekturhistorie, men ikke desto mindre var han en førende personlighed i arkitektgenerationen omkring første verdenskrig. Det var således Koch, der rejste protestaktionen, da man ville sætte spir på C.F. Hansens Vor Frue kirke, og det var også ham, der senere fik overtalt kommunen til at anbringe Niels Skovgaards havhestebrønd på Kultorvet (det er den, der nu står i Kunstindustrimuseets Grønnegård).: I kassetten lå en fin, rød bog med sløjfe, og i bogen var der to små rum med byggeklodser af chamottesten "samt en over syv meter lang, sammenfoldet papirbane med sjove små mænd og dyr". Inde i bindet stod der bla.: "Syvklodsspillet er en meget gammel opfindelse, der kan spores tilbage til Kina.... For den mindre fantasifulde bød spillet ikke på stort set mere spændende opgaver end at hælde klodserne ud af æsken og lægge dem på plads igen. Men arkitekt Hans H. Koch havde fantasien, han så klodsernes endeløse kombinationsmuligheder og lavede en syvklodsbog i ét eksemplar ... til sin nyfødte søn (Peter Koch, født i 1905)".

Syvklodsspillet i verdens størte samling af mekaniske puslespil
The Jerry Slocum Collection af mekaniske puslespil er den største samling af sin art i verden med end 34.000 forskellige puslespil. Her findes også de to udgaver som Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik fremstillede.

Syvklodsspillet på Hvidovre Hospital 1976
Da man planlagde byggeriet af Hvidovre Hospital, var man meget bevidst om, at det skulle være let at orientere sig i det store bygningkompleks. Derfor planlagde arkitekt Gunnar Gundersen, at væggene udover at være farvekodede med signalfarver, også blev udsmykket med figurer med menneskemotiver i trafikcentrene og med dyremotiver i gangforløbene. Figurerne var således inspireret af Hans Kochs Syvklodsspil.
Se Syvklodsspillet på Hvidovre Hospital.

Nogle barndomserindringer om syvklodsspillet
Morfar var ren politisk radikal, meget belæst og han købte altid sine julegaver i en boghandel, så julegaverne var flade pakker i forskellige størrelser. En gang var min flade pakke dog andet end en bog. Det var det gamle kinesiske spil "Syvklodsspillet", som består af 2 gange syv små røde eller okkerfarvede klodser af brændt ler i en papæske. Klodserne pusles nu på tegninger med mænd og koner og alle paradisets dyr. Sikken en gave, som eksisterer endnu og har glædet flere generationer. Oldebarnet på 5 år bygger foreløbig byer, huse og mure med klodserne, men snart vil han forsøge at udfylde de mange forskellige figurer.
Efter: Morfar Marius Christensen, f. 1881, murer, lærer og arkitekt i Birkerød. Fortalt i erindringerne "Hedebønder" af Martin Bo Lund Hansen (www.tesse.dk)

Stress af med STESOLID og Syvklodsspillet
"When the mind distorts, Stesolid puts the picture back to normal" - Når sindet forvrænges, bringer Stesolid billedet tilbage til det normale, bebuder producenten bag Stesolid i vejledningen til denne usædvanlige udgave af syvklodsspillet.
When the mind distorts, STESOLID puts the picture back to normal
Spillet beskrives af Jacques Haubrich som designet og produceret af Stesolid, Denmark i 1974. Det består af en hvid bakke med målene 11 x 9 cm med tilhørende 7 sorte brikker, hver 5 mm tykke. Til spillet hører desuden et hefte med 16 opgaver og løsninger. (Gengivet efter Jacques Haubrich Puzzle Auctions, lot no. 391).
Stesolid er navnet på det angstdæmpende lægemiddel diazepam, der blandt meget andet også er søvnfremkaldende og hukommelses- og opmærksomhedssvækkende. Gad vide, hvor kreativt man kan håndtere syvklodsspillet, hvis man samtidig har indtaget Stesolid? Til trøst: Til korttidsbrug kan Stesolid dog heldigvis være værdifuldt.

Om spillet hedder der desuden: "Tangram spillet er et meget gammelt kinesisk puslespil. Det består af syv brikker og kan sammensættes til figurer i et utal af variationer. På de følgende sider vises nogle få af dem. Nogle af dem er temmelig vanskelige, hvorfor løsningerne dertil vises til sidst. Alle syv klodser skal bruges til hver figur".

Noter og links:
Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Publiceret 10. januar 2013. Opdateret 20. juli 2014. Idé, research og layout: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk