Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Arkitekt Hans Koch: Kochs forbandt

Af Per Hofman Hansen

KOCHS FORBANDT
Forbandtkoden
. Den nøgle, der gør det muligt at fastholde forbandtets figurtegning i murfladen, og som bruges ved afslutning af muren f.eks. ved hjørner.
Byggeordbogen om Kochs forbandt
Kochs forbandt er en type af murstensforbandt, der består af et skifte med kun kopper, efterfulgt af et skifte med kun løbere. Alle kopper er placeret over hinanden og løberne rykker en halv sten for hvert andet skifte.

Murværk af blødstrøgne røde sten muret i Kochs forbandt.
Karakteristik
Vekslende løberskifter og kopskifter. Løberskifter er parvis forsat ½ sten for hinanden, således at hvert andet par af løberskifter er i lod. Alle løberskifter er forsat ¼ sten for kopskifter, og kopper er i lod i alle kopskifter. Forbandtkodens bredde er 1½ sten og dens højde 8 skifter. Aftrapningen er uregelmæssig med ¾ og 3 x ¼ stens spring. Fortandingen er uregelmæssig med ¼ stens spring.


Anvendelse
Forbandtet er velegnet til opmuring af massive mure med tykkelser på 1 sten og derover. Forbandtet kan anvendes ved opmuring af hule mure, idet sten i kopskifter knækkes til halve sten, men halvdelene bliver ofte ulige store, hyppigt en lille trekvart og en stor kvart, hvorved murværket svækkes og hulrummet mindskes.

Tegl med tryk på
I Danmark har der været en lang tradition for at stemple mursten med teglværkets navnetræk og/eller årstal for fremstillingen. Da Århus Hovedbanegård blev opført og muret i Kochs forbandt, blev et antal af murstenene forsynet med årstallet 1927.

Kilder og links:
Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Publiceret 10. januar 2013. Opdateret 20. juli 2014. Idé, research og layout: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk