Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Syvklodsspillet på Hvidovre Hospital 1976

Da man planlagde byggeriet af Hvidovre Hospital, var man meget bevidst om det, at det skulle være let at orientere sig i det store bygningkompleks. Derfor planlagde arkitekt Gunnar Gundersen, at væggene udover at være farvekodede med signalfarver, også blev udsmykket med figurer med menneskemotiver i trafikcentrene og med dyremotiver i gangforløbene. Figurerne var således inspireret af Hans Kochs Syvklodsspil.

Beskrivelsen her citeret efter Gunnar Gundersens artikel i Tidsskrift for danske sygehuse 1976

Væggene er bemalede med farver og dekorerede med grafiske klodser med motiver fra syvklodsspillet. (Colfelt Silberlein citat).

Syvklodsspillet som vægdekoration
I mange sammenhænge kan det dekorative arbejde i Hvidovre Hospitalets hovedkorridor betragtes som noget enestående. Det er især værd at bemærke, at hele dette opbud af figurer er skabt udfra samme grundelement, nemlig det såkaldte syvklodsspil. Spillet har fået dette navn, fordi det er dannet af en rektangulær plade, opskåret i syv klodser. Disse klodser udmærker sig ved at kunne sammenlægges til andre geometriske figurer, såsom sekskant eller ottekant. Spillet fandt da også kun anvendelse som en slags geometrisk hjernegymnastik, da det for over totusinde år siden blev opfundet i Kina. Helt op til vort århundrede skete der ingen fornyelse i spillets brug, men i 1918 viste arkitekt Hans H. Koch, hvordan de syv brikker kunne sammenlægges på et næsten ubegrænset antal måder og danne karakteristiske dyre- og menneskeformer.

Syvklodsspillets figurer er for nutidens brugere abstrakte figurer uden reference
Ved hospitalets ibrugtagning i 1976 fik mange ældre mennesker et genkendelsens glimt i øjet ved synet af de dekorative vægfigurer, som mindede dem om deres barndoms legetøj. Nu, 30-40 år efter ibrugtagningen, er der dog ikke mange tilbage af den pågældende generation, og udsmykningens figurer er for nutidens brugere abstrakte figurer uden reference. (Colfelt Silberlein citat).
Arkitekt Koch fik sit system udgivet i en børnebog med konturtegning af halvandet hundrede forskellige figurer - og med syv brændte lerbrikker indlagt, Dette stykke legetøj blev meget populært i årene efter 1. verdenskrig, og på Hvidovre Hospital får mange ældre mennesker et genkendelsens glimt i øjet, når de møder det som vægdekoration. Valget af dekorativt motiv til hovedkorridoren i Hvidovres behandlingsetage var meget vanskeligt, da både teknikere og bygherre havde meget store krav til farve og motivvariation langs denne lange passage. Når syvklodsspillet blev valgt til formålet, var det for at give alle gangafsnit og trafikcentre hver sit karakteristiske motiv og selvstændige farvesætning - og fordi systemet egnede sig til en håndværksmæssig fremstilling.

Gangafsnit har dyre- og fuglemotiver, medens trafikcentre har menneskemotiver. Som eneste undtagelse er trafikcenter tre udsmykket med en gruppe pingviner, der dog til forveksling minder om en samling "fine herrer". Den opmærksomme tilskuer vil i hvert trafikcenter bemærke en geometrisk figur blandt "dyreriget" - og denne figur har, udover sin værdi som delelement i kompositionen, til formål af minde om syvklodsspillets antikke oprindelse.


Noter og kilder:
Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Publiceret 10. januar 2013. Opdateret 20. juli 2014. Idé, research og layout: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk