Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Relieffer af syvklodsspillets figurer på Borgerskolen i Taastrup

Arkitekt Fredrik Appel udsmykker skolen med Hans Kochs figurer

Tre af Hans Kochs figurer udført som relieffer på Borgerskolen i Taastrup. Fra venstre: Gammel ravn fortæller eventyr, Dansende børn og Fodboldspillere.

Borgerskolen. Vinkelbygningens nordfløj. Over indgangen ses et af Hans Kochs relieffer.
Borgerskolen i Taastrup 1924-1929
Hans Kochs syvklodsspil og dets figurer har gennem tiderne fundet vej til flere byggerier. Således blev arkitekt Fredrik Appel (1884-1962) inspireret til at lade indsætte tre relieffer i en tilbygning til Borgerskolen i Taastrup.

Arkitekt Fredrik Appel
Fredrik Appel arbejdede mest som arkitekt ved DSB. Men sideløbende hermed påtog han sig også en række private opgaver, herunder Hans Tausens Kirke på Amager. Senere blev det til en række private villaer og en præstebolig i Taastrup, men også en række offentlige byggerier, herunder skoler i Taastrup og Hedehusene. I Taastrup drejede det sig bl.a. om Borgerskolen på Skolevej 4.

Fredrik Appel og Hans Koch
Hovedbygningen midt for var blevet bygget i 1905, men gymnastiksalen mod vest og vinkelfløjen mod øst har Fredrik Appel tegnet i 1924 og atter udvidet i 1929. Herom skriver datteren Margrete Appel i nogle erindringer følgende: "Jeg husker hans morskab ved som en dekorativ detalje på murene at placere tre små medaljoner med figurer fra Syv-Klods-spillet, en slags puslespil opfundet af hans meget originale og kreative ven og kollega Hans Koch. Disse figurer fra Syv-klods-spillet er inden for de seneste årtier blevet brugt som vægdekoration i meget større størrelse på Hvidovre hospital".

Fredrik Appel hørte ikke til de eksperimenterende, men han fulgte sin tids hovedstrømninger med vægten lagt på traditionelle danske arkitekturmotiver og byggematerialer. "Appel var dog meget opmærksom på tidens strømninger, han var optaget af den kulturradikale debat, af Poul Henningsens virksomhed, af den moderne malerkunst og naturligvis af udviklingen inden for arkitekturen. Han byggede ikke i funkisstil, men tog funktionalismen til sig", skriver Margrete Appel endvidere i sine erindringer.
Noter og kilder:
Forsiden Juleark nr. 1 Juleark nr. 2 Juleark nr. 3 Juleark nr. 4 Juleark nr. 5 Julehjerter Syvklodsspillet Labyrinten Kvadratspillene Kochs forbandt

Publiceret 10. januar 2013. Opdateret 20. juli 2014. Idé, research og layout: - Mine øvrige hjemmesider findes på Aldus.dk