Fanø Vesterhavsbad Rindby Strands nordlige del Rindby Strands sydlige del Nordby Sandflod Hede, Pælebjerg, Halen Fuglekøjerne Sydspidsen af Fanø med Hønen Romax Turistkort med beskrivelse af Fanø 1948

Sønderho på Fanø. Udsnit af Turistkort med Beskrivelse af Fanø. Udarbejdet af Romax Kartografi 1948

Sønderho på Fanø. Udsnit af Turistkort med Beskrivelse af Fanø. Udarbejdet af Romax Kartografi 1948
Udsnit af Romax' Turistkort med beskrivelse af Fanø 1948 måler i udfoldet stand 52,5 x 48 cm.

Sønderho
Kortet til venstre er et udsnit af et turistkort, som blev udgivet i 1948 af Romax Kartografi med tilskud fra Esbjerg-Fanø Turistforening og Sønderho Turistforening. Hele kortet og dets historie kan ses og læses på forsiden.
Zoom ind
På 8 følgesider kan du se store udsnit af Fanø-kortet. Klik på det ønskede felt i kortet herover eller på lokaliteterne herunder
Sønderho - en by og dens huse
"I Sønderho har man et eksempel på en by, der næsten uændret er oveleveret os fra tiden før jernbanernes og bilernes epoke. Byens eksistensgrundlag - sejlskibsfarten mellem de nordfrisiske øer, til Holland, England og Norge - er for længst en saga blot!
Mange Sønderhohuse ville i dag være forsvundne, i ruiner eller helt ukendelige, hvis ikke de havde fundet anvendelse som sommerboliger for byfolk (af de fastboende kaldet sommergæster), og byens særlige byggeskik ville have været forflygtiget, hvis ikke de nye ejere og den fastboende befolkning havde hæget om byens særlige karakter. Mellem havnediget og byens huse, der ligger tæt sammen med tagrygningerne i retningen øst-vest, ses et par åbne pladser. Her lå de for længst nedlagte skibsværfter. Herfra fører smalle stier op mellem husene, et træk, der også kendes fra Nordby.
Enkelte steder udvider stierne og vejene sig til små pladser, hvor bybrøndene har stået. Ind imellem grundstykkerne snor sig sig de smalle veje og stier p åen sådan måde, at man altid kan skyde genvej."

(Citat efter Fanø - bebyggelse og landskaber. Af H. Meesenburg m.fl. Bygd, 1977, s. 65-69).

Publiceret 1. januar 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.