Fanø Vesterhavsbad Rindby Strands nordlige del Rindby Strands sydlige del Sønderho Sandflod Hede, Pælebjerg, Halen Fuglekøjerne Sydspidsen af Fanø med Hønen Romax Turistkort med beskrivelse af Fanø 1948

Nordby på Fanø. Udsnit af Turistkort med Beskrivelse af Fanø. Udarbejdet af Romax Kartografi 1948

Nordby på Fanø. Udsnit af Turistkort med Beskrivelse af Fanø. Udarbejdet af Romax Kartografi 1948
Udsnit af Romax' Turistkort med beskrivelse af Fanø 1948 måler i udfoldet stand 52,5 x 48 cm.

Nordby på Fanø
Kortet til venstre er et udsnit af et turistkort, som blev udgivet i 1948 af Romax Kartografi med tilskud fra Esbjerg-Fanø Turistforening og Sønderho Turistforening. Hele kortet og dets historie kan ses og læses på forsiden.
Zoom ind
På 8 følgesider kan du se store udsnit af Fanø-kortet. Klik på det ønskede felt i kortet herover eller på lokaliteterne herunder
Matador-spillets grønne huse og røde hoteller
En lilleputby tegnet med Matador-huse
Mon det er Robert Iversen, der selv har tegnet kortene? Jeg tror det. De giver unægtelig mindelser om barndommens Matadorspil med dets små huse i grønt og de attraktive hoteller i rødt.
Nordby på Fanø
Den gamle kerne i Nordby ligner stadig sig selv meget. Men mange virksomheder er enten flyttet eller nedlagt. Det gælder det fine gamle posthus, navigationsskolen, mejeriet, elværket, bryghuset, tinghuset, købmandsforretningerne og skolerne. Rådhuset har i dag til huse i den smukke gamle Borgerskolen på Skolevej og kirken er naturligvis den samme som i 1948.

For mere end 30 år siden skrev Horst Meesenburg således om Nordby:
Kortet "viser Nordbys velafgrænsede bebyggelse. Mod vest har byen omtrent nået klitplantagen, mod nord danner lavtliggende strandenge bag pakhusbankens strandvolde en stormflodsudsat begrænsning. En naturgiven ramme, som byplanlægningen respekterede, men som Handelsministeriets planer om en ny søfartsskole uden større diskussion kunne omgå.
Om alt går galt(!), vil skolens bygninger og sportsarealer i løbet af nogle år have slået endnu et alvorligt skår i Fanøs i forvejen medtagne naturlandskab.
Mens Nordbys vejnet i dag domineres af de tre nord-sydgående veje - Østvejen, Hovedgaden og Vestervej - åbenbarer kortet tydeligt byens oprindelige øst-vestlige orientering. Fra den 500 m lange "waterfront" langs Fanø Lo strækker slipperne deres smalle passager vinkelret indefter, skilt af det enkelte fanøhus' rækkehuslignende bygninger bræmmet af smalle haver.
Slippen ned mod havnen er typisk for fiskerlejet og havnebyen, mens Hovedgadens rygrad opstod ved gradvis og mere tilfældig sammensmeltning af tværgående småveje. Slippen afspejler det oprindeligt selvforsynende samfund af søfolk og fiskere. Hovedgaden udsprang derimod af en voksende erhvervsspecialisering, den blev butiksgade, den førte ned til færgen - og dermed ud til verden"
.
(Citat efter Fanø - bebyggelse og landskaber. Af H. Meesenburg m.fl. Bygd, 1977, s. 29-31).

Publiceret 1. januar 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.