Stykker til Fanøs kultur, natur og historie
Stemplede mursten i Sønderho på Fanø
Udsigt mod nord over diget øst for Sønderho Kro

3 huse i Sønderho med stemplede sten: matr. nr. 191, 188a og 214a
Murstenene på husene i Sønderho veksler fra munkestenslignende format og ned til et flensborgerstens-agtigt - ofte inden for samme bygning. Nogle af stenene har prædede initialer og årstal som f.eks. i nordsiden på matr. nr. 191, hvor HHJM KID 1796, henviser til Hans HansenJensen Munck og hustru Kirsten Iepsatter, som ejede huset frem til 1805, og Chr. Axel Jensen har fundet en sten med tilsvarende ejer-reference på matr. nr. 188a. De udaterede initialer i stenene i vestgavlen på matr. 214a kan dog formentliglige så godt være teglbrænderens. Stenene er murede i kalkmørtel eller i ler, hvorefter der er furet med kalkmørtel. (Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 27).


Kort over Sønderho. De rødfarvede huse har stemplede mursten.

Stemplet mursten på matr. 214a
Stemplede mursten på matr. 214 a
Stemplet mursten i matr. 226 b


Jørgen G. Berthelsen om stemplede mursten

. 22. august 2000. Opdateret 16. august 2009.