Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie
Fanøs kultur, natur og historie > Kvaderopstregede huse i Sønderho

Kvaderopstregede huse i Sønderho
Mange gamle huse i Sønderho gemmer på en glemt og overset facadedekoration
Af Per Hofman Hansen
Som så mange andre kulturfænomener, som både fanniker og sønderhoninger bragte med hjem fra deres rejser til fjerne byer og havne, blev de naturligvis også inspireret af nye tiders bygningsarkitektur. I midten af 1800-tallet fandt en rivende udvikling med høj økonomisk vækst sted. Danmark blev bundet sammen af jernbaner og havne og nye impulser strømmede hurtigere frem end nogensinde tidligere.
Det fine Hotel Royal Havnegade 55 i Esbjerg blev opført i 1889 Det fornemme Hotel Royal, Havnegade 55, i Esbjerg blev opført ca. 1870, men ombygget og udvidet i 1889. Det ses her med underetagens facadeudsmykning udført i cementstøbte tredimensionelle kvadre. Foto hentet hos Claus Sørensen Ejendomme.
Fra ikke mindst Hamborg, der i 1842 for store deles vedkommende var blevet lagt øde af en stor brand, bredte klassicismens stramme formsprog sig i arkitekturen til næsten uendelige rækker af etagebyggerier (lejekaserner) i storbyerne, som den dag i dag kan ses i eksempelvis Hamborg, Altona, Københavns brokvarterer og mange større danske provinsbyer, herunder også Esbjerg.

Det smittede også af på Fanø
Nordby oplevede således i anden halvdel af 1800-tallet en velmagtsperiode med nybyggeri, der gav byen et vist købstadspræg, inspireret af de nye stilretninger og materialemuligheder. Både mellem de gamle lave stråtækte huse og i nye kvarterer skød den nye tids byggeri op kendetegnet ved "finere" arkitektur. Husene blev højere, og der blev lagt skifer eller tegl på tagene. Udsmykningen udgjordes af puds, industrielt fremstillede cementstøbte dekorationssten, hjørnelisener, formstøbte profiler og rektangulære kvaderformede dørindfatninger.

Landevejen 20 i 1901 Landevejen 20 med markant kvaderopstregning; selv skorstenen er også streget op. Fotograferet i 1901 af fotograf J.N. Kromann.

Sønderhoningerne havde også altid været med på noderne, men...
Så vidt kom det imidlertid aldrig i Sønderho, den store søfartstid var forbi, og pengene var blevet mindre, så nybyggeri som i Nordby blev der ikke meget af. Derfor måtte sønderhoningerne nøjes med at tillempe den nye stil som en afdæmpet opstreget kvaderformet facadedekoration på de lave kalkede eller pudsede huse. Denne sidste udløber af klassicismens og 1800-tallets formsprog fandt således selv under ydmyge kår plads i Sønderho som en særpræget, men arkitekturhistorisk set usædvanlig og interessant facadedekoration.

Eksempler på kvadermønstre støbt i cement, som blev meget populære i storbybyggeri i årene omkring 1870-1910. Hvad er kvaderopstregning eller kvadermønstre?

Kvader kender vi fra natursten ofte i granit, der er tilhugget i firkantet form, så den kan finde anvendelse i murværk. Tænk blot på de jyske kvaderstenskirker.
Kvadermønster: Mønster udført som malede kvadre på murværk brugt dekorativt.

Sporene er forsvundet – næsten!
Tilsyneladende er ethvert spor af denne særlige facadedekoration forsvundet fra Sønderhos bybillede. Men ikke desto mindre gemmer mindst 30 eller næsten 15% af de fredede og bevaringsværdige gamle huse i Sønderho på denne hidtil oversete facadedekoration. Men er man først blevet opmærksom på fænomenet, vil man kunne finde det på flere af de gamle huse. På listen nedenfor er med rødt markeret de huse, hvor der stadig kan ses spor af opstregingen.

Spor af kvaderopstregningen kan satdig ses i Sønderho På nogle huse som her til venstre kan opstregningen iagttages som fremhævninger i pudsen. På andre huse, som her til højre, får vi kun lige lov til et smugkig, mens de er under renovering, idet de som oftest pudses op eller filtses. PHH foto 2018 og 2019.

... men de kan genfindes!
Gennem studier af historiske fotografier i Sønderho Sognearkiv, gennemlæsning af registranten ”Gamle huse i Sønderho” og ”jagt i marken” er det som nævnt imidlertid lykkedes mig at finde 30 huse, som stadig har eller har haft den karakteristiske opstregning. Det drejer sig om nedenstående.

Registrerede huse med kvaderopstregning
 • Gammel Byvej 2
 • Gammel Byvej 6
 • Gammel Byvej 9
 • Kropladsen 2
 • Kropladsen 9
 • Landevejen 4
 • Landevejen 10
 • Landevejen 12
 • Landevejen 14
 • Landevejen 20
 • Nord Land 4
 • Sønder Land 7
 • Sønder Land 14
 • Sønder Land 16
 • Sønder Land 18
 • Sønder Land 32
 • Toftestien 5
 • Toftestien 10
 • Toftestien 12
 • Toftestien 14
 • Toftestien 17-19
 • Toftestien 21
 • Toftestien 27
 • Vester Land 18
 • Vester Storetoft 3
 • Øster Land 10
 • Øster Land 13-15-17
 • Øster Land 14
 • Øster Land 19
 • Øster Land 27

Forside til bogen Gamle huse i Sønderho med kvaderopstregning
Forside til bogen Gamle huse i Sønderho med kvaderopstregning. En beskrivelse og en registrant.
En bog på vej
Det indsamlede materiale skal nu blive til en bog med titlen ”Gamle huse i Sønderho med kvaderopstregning” med en beskrivelse og en komplet registrant illustreret med mange fotografier. Bogen, som er støttet af Fonden Gamle Sønderho, Fanø Kommune, Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond og en privat sponsor, planlægges udgivet til foråret 2021 på Fonden Gamle Sønderhos forlag.

Efterlysning
Jeg har haft kontakt med stort set alle husejere, og fra flere har jeg både fået nyttige oplysninger og interessante fotos. Men skulle du have kendskab til yderligere huse, som ikke er på listen, eller skulle du ligge inde med fotografier af de nævnte huse eller andre, vil det glæde mig at høre fra dig.
Jeg kan kontaktes på telefon 28 29 68 14 eller pr. .
Venlig hilsen
Per Hofman Hansen

Har du lyst til at abonnere på mine nyhedsbreve om Fanøs kultur, natur og historie? Det koster ikke noget!
3-4 gange om året vil du modtage en hilsen med nye historier om Fanø.
     
     
Se også mit arkiv med sidste nyhedsbreve eller • mine første 20 nyhedsbreve

Publiceret 12. november 2020. Redaktion og tilrettelæggelse: © - Aldus.dk