Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Udsnit af søkort over Jyllands vestkyst 1584. Beskrevet af den hollandske kartograf Lucas Jansz. Waghenaer

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Æ Kaaver > Waghenaer: Spieghel der Zeevaert
Lucas Jansz. Waghenaer (c.1534-1606)
Waghenaer var den første store søkorttegner af internationalt format. Hans 2-binds atlas "Spieghel der Zeevaert" fra 1583-1585 var et stort fremskridt i forhold til, hvad man tidligere havde set. Ja, kortene var så gode, at de senere ofte blev kopieret, bla. af Willem Blaeu.

Udsnit af søkort over Jyllands vestkyst 1584. Beskrevet af den hollandske kartograf Lucas Jansz. Waghenaer
Fra venstre (nord) ses Skallingen, Fanø (Fanu - Søjdre hoost), Peter Mejers Sand med indsejlingen til Ribe, Manø, Rømø og Sylt. Et forstørret udsnit viser Knudedyb mellem Fanø og Mandø. I den røde cirkel ses Peter Meyers Sand, hvorpå der er plantet to båker - mest af udseende som Kong Neptuns fork. "Haletudsen" er en søtønde, og øverst ses en kost eller "prik", som kostene også kaldes, i sejlløbet ind til Sønderho og videre til Ribe.

Kilder
  • Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort. Kbh., 1975 og H.E. Sørensen: Rømøs historie. Melbyhus, 1982.

Publiceret 25. marts 2010. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.