Stykker til Fanøs kultur og historie

Kaptajn Poul Peder Jørgensens galease Anna af Sønderho 1843

Kaptajn Poul Peder Jørgensens galease Anna af Sønderho 1843 Kaptajn Poul Peder Jørgensens hus beliggende Øster Land 25 i Sønderho. (Matr. 237a). Akvarel udført i 1843 af Jes N. Ollesen, der har malet huset set fra begge sider og med kun 11 fag, skønt samtidige kilder viser, at det dengang havde 12 fag. Huset har siden 1978 været fredet og fremstår gulkalket, og det rundbuede arkengab er erstattet af en trekantet facadekvist.
Galeasen 'Anna' 1843
Mellem de to overflødighedshorn ses en medallon med kaptajnens skib. Ifølge skibslisten for Sønderho fra 1845 ejede kaptajn Jørgensen galeasen 'Anna' med en drægtighed på 25 kommercelæster. I 1854 hed hans galease derimod 'Abelone', der var på 38 kommercelæster og opkaldt efter hans 2. hustru. (Kromann, III, s. 249-256).

Akvarellen tilhører Frilandsmuseet i Lyngby og er her gengivet efter omslaget på 'Gamle huse i Sønderho'. - Se også kolofonen og side 230-31.
Kilder
  • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 72-73.
  • Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1630-1987. Glamsbjerg, 1988 bind 1, s. 98.
  • Gamle Huse i Sønderho. Registrant udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø kommune og Fredningsstyrelsen, 1980.
  • N.M. Kromann: Fanøs historie (1934), bind 3.
Poul Pedersen Jørgensen, der var født 29. oktober 1789 i Sønderho, var både kaptajn, skibsfører og skibsreder. Han blev gift første gang 12. november 1816 i Sønderho med Anna Sonnichsdatter (1790-1841) og anden gang 2. februar 1842 med Apolone (eller Abelone) Sonnichsdatter (1809-1867). Han døde selv 28. april 1870. I første ægteskab havde han 6 børn og i andet ægteskab 2. (Grønnegaard, s. 937-38).

P P J Ab S D
I østgavlen på hans hus var indmuret murankrene P P J Ab S D, der naturligvis står for Poul Pedersen Jørgensen og Abelone SonnichsDatter. (Gamle huse i Sønderho, s. 231).

Publiceret 15. oktober 2008. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.