Albue Fuglekøje eller Nordby Fuglekøje

Albue Fuglekøje drives af Fanø Jagtforening
Siden 1952 har Fanø Jagtforening drevet anderi i fuglekøjen. Her fodres en fast bestand af omkring 300 vilde gråænder. Jagtforeningen har på den måde årligt kunnet udklække mindst 300 gråænder, der frit har kunnet flyve fra og til køjen i en afstand af mindst 1,8 km uden risiko for at blive skudt. På Fanø Jagtforenings hjemmeside hedder det videre: Ved økonomisk hjælp fra forskellig side er hegnet omkring fuglekøjen og omkring dammen blevet udskiftet, og en af de tilbageværende fangekanaler er reetableret på en sådan måde, at selv om den ikke er fangedygtig, kan den alligevel give publikum et indtryk af, hvorledes fangsten i sin tid foregik. - Fanø Jagtforening fører en prisværdig og forbilled åben politik mod omverdenen, idet fuglekøjen er åben for besøgende i højsæsonen på tirsdage, torsdage og fredage i tidsrummet 13.30 - 17.00. Ved indgangen byder køjemesteren og hans hyggelige hund velkommen mod en meget beskeden entré, og hos ham kan man også købe sig en sodavand eller sågar en pose med foder til ænderne.
God tur. Per Hofman Hansen

Fuglekøjen, der er anlagt omkring 1880, har tidligere heddet Nordby Fuglekøje. Den kaldes også Thyssens køje efter møller D. Thyssen i Nordby. Fanø Jagtforening har etableret interessantskabet I/S Albue Fuglekøje, der sætter retningslinier for, hvordan fuglekøjen ønskes drevet.
Albue fuglekøje set fra luften
Albue Fuglekøje set fra luften. Fra oven kommer Fuglekøjevejen, der slutter i den grusede parkeringsplads, som ligger for foden af det 21 m høje Annesdal Bjerg, hvorfra der er en god udsigt over Vadehavet og store dele af Fanø. I en lysning i skoven lige nord for Annesdal Bjerg er placeret Fanø Shelterplads, som er indrettet af Oxbøl Statsskovdistrikt beregnet til skoler, spejdere og institutioner. (Foto efter www.netborger.dk).
Albuevej ved Plantørboligen
Midt på Fanø ud for Plantørboligen stikker Albuevej af mod øst. Den fører ud til Albue Fuglekøje. © Per Hofman Hansen 2006.
Et skilt ved landevejen fortæller hvornår fuglekøjen er åben.
Er man på cykel venter der en dejlig tur ind gennem skoven til fuglekøjen. Ad samme vej kan man også finde ind til Ternedal Fuglekøje. © Per Hofman Hansen 2006.
Jagtforeningens lille romantiske hytte Morten Bo
Jagtforeningens lille romantiske hytte Morten Bo ligger lige inden for indgangen. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Fuglekøjen ligner mest et anlæg eller udflugtsmål med ænder
Fuglekøjen ligger omkranset af store løvtræer, men ligner i dag mere et anlæg eller udflugtsmål med ænder. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Formentlig resterne af en af køjens seks piber eller fangarme
Formentlig resterne af en af køjens seks piber eller fangarme. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Dammen er i dag fyldt med redekasser til de mange ænder
Dammen er i dag fyldt med redekasser til de mange ænder. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Albue Fuglekøje
7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Her ses en af de oprindelige fangarme med skærme af rør og fangarmens åbning mod dammen
Her ses en af de oprindelige fangarme med skærme af rør og fangarmens åbning mod dammen. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
Forsøg på etablering af vandforsyning i fuglekøjen
For mange år siden forsøgte man at etablere en slags vandforsyning i fuglekøjen ved at flytte nogle gigantiske betonbeholdere fra et af de lukkede badehoteller oppe ved Fanø Bad, men forsøget mislykkedes. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.
En voliere med lidt høns og påfugle
En voliere med lidt høns og påfugle - vel mest til underholdning for gæstende børn. 7. august 2007. Foto © Per Hofman Hansen.

Links
Albue Fuglekøje ligger som nr. 2 fra nord, men de fleste vil nok opfatte den som den nordligeste, fordi de ikke har kendskab til Ternedal Fuglekøje, der ligger skjult nogle få hundrede meter nordligere.
Et tydeligt skilt ude ved landevejen fortæller, hvornår fuglekøjen har åbent.

Publiceret 18. september 2006. Opdateret 28. august 2009. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.