Leo Novrup besøger Albue Fuglekøje i 1943 og 1957

Stykker til Fanøs kultur > Fuglekøjerne på Fanø > Albue Fuglekøje > Leo Novrup besøger Albue Fuglekøje
Leo Novrup fotograferede og lavede radioreportagefra Albue Fuglekøje
"Hvis du ikke ryger og drikker, kan du fotografere, for så får du noget for dine penge". Sådan udtalte museumsmanden og folkemindesamleren H.P. Hansen i Herning sig over for sin unge medarbejder, Leo Novrup (1907-2000). Novrup ville gerne have været arkæolog, men måtte "tage til takke" med at blive konservatorelev. Men kameraet fik han købt i 1920'erne, og "kun sjældent bevægede jeg mig siden uden for en dør uden at medbringe det", udtalte han siden. Novrup blev konservator, men der var for lidt at bestille, så han blev derfor lærer fra seminariet i Tønder. Men hans store lidenskab var fotografiet, og gennem årene blev det til flere hundrede, ja tusinde billeder, og da Novrup var blevet 84 år udgav han bogen "Jyske billeder - et liv med fotografiet". Da familien havde sommerhus på Fanø, fotograferede Novrup naturligt nok også her. Bl.a. har han i bogen en lille serie fra Albue Fuglekøje, som ses herunder.
I årene 1955-1958 lavede han sammen med redaktør Christian Torpe en meget populær månedlig udsendelse i Statsradiofonien (Danmarks Radio), som hed "Vandring i naturen". I februar 1957 er de to i Sønderho og i Albue Fuglekøje, hvor de interviewer formanden for Nordby Jagtforening, Thomas Madsen og den tidligere formand for jagtforeningen Jens Morten Jensen (f. 1880). Sidstnævnte fortæller levende om den oprindelige fuglekøje og fangsten i den.

Indgangen til Albue Fuglekøje 1943 Andehuse i Albue Fuglekøje 1943
Den idylliske indgang til Albo Fuglekøje på Fanø. I fuglekøjens glansperiode blev der her fanget 5-7000 svømmeænder om året.
Foto og tekst © Leo Novrup 1991.
Andehuse skal helst stå et stykke fra land, og de smukke tagrørshuse sætter ænderne pris på. Her ruger de deres ællinger ud.
Foto og tekst © Leo Novrup 1943 og 1991.
Albue Fuglekøje fotograferet af Leo Novrup 1943
Albue Fuglekøje 1943. Foto og tekst © Leo Novrup 1943 og 1991.

Noter og links
  • Billeder og tekst er gengivet efter Leo Novrup: Jyske billeder - et liv med fotografiet. Udgivet af Billedhistorisk Forlag / Københavns Bogforlag, 1991, s. 160-61.
  • Tak for venlig tilladelse fra Leo Novrups søn, Leif Novrup ©, Sevel pr. Vinderup for lov til at bringe tekster og billeder her. - Se også Leo Novrups billeder til artiklen En gammel jægers erindringer.
  • Vandring i naturen. Optagelse på Fanø. Christian Torpe og Novrup er på besøg i Sønderho februar 1957. Genhør udsendelsen på Bonanza. Det bedste og det værste fra DR's arkiv.
Albue Fuglekøje i Danmarks Radio 1957
Klik ind på Bonanza. Det bedste og det værste fra DR's arkiv... Leo Novrup var på besøg i fuglekøjen i 1957. Hør hans samtaler med formanden for fuglekøjen, Thomas Madsen og den tidl. formand, Jens Madsen Jensen.
Klik ind på Bonanza. Det bedste og det værste fra DR's arkiv, og lyt til ...
Vandring i naturen. Optagelse fra Fanø
Christian Torpe og Leo Novrup er på besøg i Sønderho. Der berettes om vadehavet og om fannikerne. Et besøg i Albue Fuglekøje. Der er i tusindvis af sølvmåger og svartbag. Foråret er så småt på vej, og stæren er kommet. En gammel fannik, Thomas Madsen, fortæller om bl.a. regnspoven, som overvintrer på Fanø, og om pibeænder på flakkerne mellem Fanø og Esbjerg. Varighed: 30 min.
Radioen er en B & 0 Minette 512 K fra 1956.

Redaktør Chr. Torpe sætter mikrofonen til en mejsekasse
På optagelse for Danmarks Radio. Redaktør Chr. Torpe sætter mikrofonen til en mejsekasse, så radiolytterne kan høre ungerne pippe.
Foto og tekst © Leo Novrup 1991.

Publiceret 28. august 2009. Opdateret 7. juli 2017. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.