Aluminia's stempler og signaturer

[Oversigt]
Aluminias mærker og signaturer

    1. Mærke i fajancen med stifteren af Aluminia, August Schiøtts initialer.Benyttet i perioden 1868-1922.
    2.Det klassiske mærke Aluminia i oval indstemplet i massen. Benyttet i perioden 1872-1930.
    3.Mærkning af kunstfajance. Det store A står for fajancefabrikken Aluminia. Tallet over stregen angiver dekorationens nummer, tallet under stregen angiver formnummeret. Det malede romertal XXV er malersignaturen. Benyttet siden 1903.
    4. COPENHAGEN DENMARK, grønt stempel benyttet fra 1903 til 1933.
    5. Præget mærke KF - Københavns Fajancefabrik i en firkant indført 1922.
    6. Præget mærke K i en firkant indført i 1924.
[Mærker 2]. 1909 - Bagsiden
Bagsiden af den første børnehjælpsplatte fra 1909. Tydeligt ses den håndmalede signatur for Aluminia, dekorations- og formnummer samt kunstnersignatur. Tydeligt ses også det grønne stempel Copenhagen Denmark og ophængningshullet øverst. Kun svagt anes prægestemplet Aluminia i midten. Diameter 87 mm.
[Mærke 3]. 1909-1930
Grønt stempel COPENHAGEN DENMARK benyttedes af Aluminia i årene 1903 til 1933. Ses på samtlige børnehjælpsplatter fra 1909 til 1930.
[Mærke 4]. 1909 Håndmalet mærke under glasuren af kunstfajance. Det store A angiver Aluminia og i brøken 662/613 angiver tallet over stregen dekorationens nummer og tallet under stregen formnummeret. 34 er formentlig malersignaturen.
Dekorationsnumre (over stregen) og formnumre (under stregen) kan dateres efter følgende omtrentlige kronologi:

År Dekorationsnr. Formnr.
1903 <100 <200
1904 100-200 200-300
1905 200-400 300-400
1906 400-550 400-450
1907 450-550 450-500
1908 550-600 500-550
1909 600-675 550-600
1910 675-750 600-650
[Mærke 5]. 1909
ALUMINIA samt tallet 9 og bogstavet A indstemplet meget svagt i porcellænsmassen under glasuren.
[Mærke 6]. 1910
Håndmalet A og 27 under glasuren. Tallet er sikkert malersignaturen.
[Mærke 7]. 1910
Indstemplet AS for August Schiøtt og ALUMINIA i porcellænsmassen under glasuren. Betydningen af 9 AD kendes ikke.
[Mærke 8]. 1911
Håndmalet mærke under glasuren af kunstfajance. Det store A angiver Aluminia og det malede romertal V malersignaturen.
[Mærke 9]. 1911-1920
Indstemplet i porcellænsmassen under glasuren. Benyttet 1911, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 og 1920. Ses i varianter med tilføjede bogstaver og tal, som f.eks.: A 1 (i 1911), 3 (i 1914), A (i 1915), B og B88 (i de to fra 1916).
[Mærke 10]. 1911
Indstemplet i porcellænsmassen under glasuren. I øvrigt benyttet af Aluminia i årene 1872-1930.
[Mærke 11]. 1912
Håndmalet stort A for Aluminia og malersignaturen KF under glasuren. KF står for Københavns Fajancefabrik.
[Mærke 12]. 1913
Alle tre signaturer på bagsiden af platten fra 1913. Håndmalet A for Aluminia, det grønne stempel Copenhagen Denmark og den håndmalede signatur EE(?), som ikke er identificeret.
[Mærke 13]. 1913
Den håndmalede signatur EE(?), som ikke er identificeret.
[Mærke 14]. 1914
Grønt stempel COPENHAGEN DENMARK og A under glasuren.
[Mærke 15]. 1915
Håndmalet mærke udformet som et blåt udråbstegn under glasuren. Om det har en bestemt betydning eller det er en sjusket udførelse af et egentligt mærke vides ikke.
[Mærke 16]. 1918
Blåt håndmalet spørgsmålstegn (eller andet?) under glasuren. Betydning ukendt. Øverst ses i øvrigt det ophængningshul, som samtlige platter er forsynet med.
[Mærke 17]. 1922-1925
Præget mærke KF - Københavns Fajancefabrik i en firkant indført af Aluminia netop i 1922.
    Ses i varianter med tilføjede bogstaver: F (i 1924) og B (stemplet i sort under glasuren i 1925).
    Nederst th. ses i øvrigt et lille hul, der befinder sig i centrum på plattens bagside.
[Mærke 18]. 1926-1930
Præget mærke K - Københavns Fajancefabrik i en firkant indført af i 1924, men først anvendt på børnehjælpsplatterne fra 1926.
    Ses i varianter med tilføjede bogstaver: F (i 1926), 0 (i 1927 - den her gengivne med B stemplet i sort under glasuren) og et 2-tal (i 1928, 1929 og 1930).
Den officielle kronologi kombinerer K'et med tal således:
1 = årene 1927-28
2 = årene 1928-33
3 = årene 1933-35
4 = årene 1935-36
5 = årene 1936-ca. 1940
6 = ca. 1941-19??

Sidst opdateret d. 29-06-99