Ejnar S. Olsen (1880-1922) - Esbjergs skibsportrætmaler

Kutteren 'Saron' af Esbjerg - E 2. Malet af Einar S. Olsen 1920

Kutteren E2 Saron af Esbjerg 'Saron' af Esbjerg (E.2) malet 1920 af Ejnar S. Olsen. 18 x 24 cm. Gengivet med venlig tilladelse efter original i © Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.


Noter
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samler og registrerer man Ejnar Olsens billeder, af hvilke man har en temmelig stor samling.
  • Eksempler på hans arbejder findes også på Bangsbomuseet i Frederikshavn, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og på Svendborg og Omegns Museum/Søfartssamlingerne i Troense.
Kilder
  • Tage Sørensen: Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver. Træk af Esbjergs historie. Lumino Forlaget, 1983. - Side 145 og 160.
  • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 123-124.
Ejnar Sigurd Olsen, der var født i Norge i 1880, var oprindelig sømand, men omkring 1910 mønstrede han af fra sit skib på grund af tuberkulose og slog sig ned i Esbjerg, hvor han ernæredede sig som skibsportrætmaler. Her malede han mange fiskekuttere, men også andre skibstyper i gouache, eksempelvis DFDS' dampskib 'S/S Diana' (1912) og vandbygningsvæsenets sandpumper 'Graadyb' (1920). Skibenes navne læses på skibssiden eller på en vimpel. Hans signatur 'Einar S. Olsen' eller 'Einar Olsen' står sammen med årstal skrevet med sirlig håndskrift i nederste venstre hjørne.

De omhyggeligt udførte og farvelagte tegninger er som regel opklæbet på præget fotokarton. Det ældste portræt fra hans hånd stammer fra 1910 og det yngste er fra 1920. Ejnar S. Olsen døde i 1922.
Kutteren Fortuna RI 28 af Ringkøbing malet af Ejnar S. Olsen Fortuna R.J. 28 af Ringkøbing malet af Ejnar S. Olsen i 1916.

Publiceret 24. juli 2007. Idé, research og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.