Til forsiden Fanø fotograferet af Hans Pors Fanø fotograferet 1931 af Hans Pors

Sønderho Kro, Kropladsen 11. Fotograferet 3. juli 1931 af Hans Pors i Silkeborg

Sønderho Kro 1931
Hans Pors foto nr. 6010-57.


I emulsionen indridset: H. Pors. 3.7. 31. No. 57. Herunder samme motiv fotograferet i 2005 og 2006.

Sønderho Kro 2005
Fotograferet 27. marts 2005 kl. 15.26. © .

Sønderho Kro 2006
Fotograferet 8. maj 2006 kl. 11.37. © .
Sønderho Kro fotograferet fra sydøst. Kropladsen 11 (matr. 97d). Hans Pors har haft sit fotografiapparat opstillet oppe på diget tæt ved den dannebrogsmalede minebøsse.
Udsnit af matrikelkort over Sønderho.

Sønderho Kro set fra Kropladsen

Sønderho Kros hjemmesideHans Pors' billeder er publiceret i samarbejde med © Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Publiceret 16. januar 2006. Opdateret 12. maj 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.