Stykker til Fanøs kultur og historie

Kaptajn Poul Peder Jørgensens galease Anna af Sønderho 1848

JES N. OLLESEN (1826-1850): "ANNA af Sønderho", 1848. (41 x 51 cm). Privateje. Således står der på bagsiden af et postkort udgivet af Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Desværre mangler en formentlig fraskåret tekst i forneden, der kunne oplyse nærmere og give flere detaljer. Af Kromann fremgår det imidlertid, at det formentlig drejer sig om skibsfører Peder Poul Jørgensens (1822-1916) galease på 25 kommercelæster. Under bovsprydet ses øen Helgoland.

Gengivelsen her er scannet efter postkortet.
Kilder
  • Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal, 1985. - (Søhistoriske skrifter; Bind 15) - Side 72-73.
  • Fanø Kunstmuseum, Sønderho
  • N.M. Kromann: Fanøs historie. Bind 3 (1934), s. 253
Under Annas bovspryd ses i baggrunden Helgoland.

Publiceret 21. oktober 2008. Opdateret 15. august 2009. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.