Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ Kåver males omkring 1920. Af Per Hofman Hansen

Æ Kåver males. Efter fotografi i Sognearkivet i Sønderho
Foto gengivet efter original i Sognearkivet i Sønderho. (M. betegnelsen Max. 310/17A).

15 m højt svært tømmer
Desværre er billedet uden årstal eller anden beskrivelse, men vi kan da i alt fald konstatere, at en gæv maler med "livline" (hvem sagde arbejdstilsyn?) er i færd med at give træværk en gang maling bestående af kogt engelskrød linoliefernis, som det hedder i en instruks fra år 1900 om vedligeholdelse af båkerne langs vestkysten. Det var i øvrigt ikke tændstikker, kåveren var bygget af, idet det sværeste tømmer havde dimensioner tæt på cm i tykkelsen.

Dannebrog som splitflag i toppen
Her ses æ kåver fra en lidt anden vinkel og med en vindretning, så Dannebrog som splitflag tydeligt ses på toppen. Her gengivet efter Benedicte Mahlers bog 'Badegæster i Sønderho' (1978), s. 28.

Publiceret 27. august 2007. Opdateret 23. marts 2010. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.