Til forsiden Fanø Nordsøbad beskrvet af Georg Brandes Fanø skildret i Illustreret Tidende 1860-1921

Fanø Nordsøbad. Illustreret Tidende, søndag 28. juli 1895

Fra Fanø Nordsøbad: Hotel Kongen af Danmark
Fra Fanø Nordsøbad: Hotel Kongen af Danmark.

Et par Ord om Fanø

Ved Nordbys primitive anlægsbro findes næppe vand nok til vor lille damper, der arbejder sig frem med kølen skrabende gennem sandet. De indfødte på broen består af gamle, sammmenknugede, vejrbidte sømænd, nysgerrige Fanniker i nationaldragt og et helt kompagni uniformerede hotelkarle. Omkring dette "folk" samler sig nogle snese landliggere, der ved ganske formløse kæmpehatte og meget medtagne dresser betegner, at Fanø ligger uden for den offentlige civilisation.

For enden af broen holder char-a-banc'er fra Fanø Nordsøbads tre hoteller. Snart ruller vi over Nordbys toppede stene, gennem denne af 3-4000 mennesker beboede hovedstad ind i landet.

På vejen formilder kusken den hårde skumplings indflydelse ved at give os interessante oplysninger om lokale forhold.

"Se, der ligger Hotel Færgegården, hvor i gamle dage lodserne og byens rige skippere drak deres punch. Den gamle, røde bygning er nylig repareret, og ved denne lejlighed fandt forpagteren, hr. Poul Møller, under en trappe et Dannebrogsflag, trykt på kattun og mærket 1784. Efter ombygningen vajede det gamle flag i tre dage over hotellet. Det skulle holde på lykken!"

Vi forlader den venlige by – et livligt Dragør i det ydre – blomsterdugten fra Nordbys mange haver slipper, og et køligt vesterhavspust stryger imod os.

Fra Fanø Nordsøbad: Klitterne og stranden
Fra Fanø Nordsøbad: Klitterne og stranden.
Vi ager ad den tunge, sandede klitvej. Sæden står tyndt på markerne, græsset noget bedre, allerbedst står det til med fuglelivet. Skrigende viber dukker deres nakketop, brune hedelærker svinger sig lystigt syngende mod sky, brushøns iler i flok med ryler over sandet, og i moserne ses snepper og bekkasiner mellem flittigt dykkende vildænder.

For ubevæbnede jægere må en tur gennem Fanø klitter være en tortur. Ikke alene de nævnte fugle, men mange sjældnere arter befolker sammen med talrige harer marehalmens ellers øde regioner.

I markerne ses næsten kun ene kvinder. For at skærme huden mod den skarpe luft bærer fannikerne sorte tøjmasker, såkaldte struver, der vel ikke kunne kaldes klædelige, men giver bærerinderne et interessant, mystisk udseende.

5000 alen vest for dampskibsbroen ligger Fanø Nordsøbad på en åben plads umiddelbart ved Vesterhavet. Mellem cottager og butikker ligger de tre hoteller, Strandhotellet, Kurhuset og "Kongen af Danmark"; det sidstnævnte er det største, det smukkeste og det mest iøjnefaldende.

Vi svinger op foran "Kongen af Danmark"s brede hovedtrappe og modtages af en ung Kongoneger, der hjælper os af vognen. På trappen står værten, hr. Poul Møller, bag ham en guldskinnende portier og et spalier af opvartere.

Vi spørger den elskværdige vært, som forklarer os udsigten, hvad den skanse i nordøst betyder, og erfarer, at kaptajn Hammer i 1864 anlagde skansen lige over for Esbjerg, hvorfra man ventede den tyske invasion. Med besvær transporteredes en ældre kanon fra Varde til stillingen, der dog med den armering syntes fanøkrigerne temmelig lidet imponerende. Nordbys snedkere sammentømrede i den anledning en mægtig trækanon, som behørig sortmalet anbragtes i skansen. Tyskerne så i kikkert den truende munding og forblev gysende på fastlandet.

Fra Fanø Nordsøbad: Table d'hote-salen i Hotel Kongen af Danmark
Fra Fanø Nordsøbad: Table d'hote-salen i Hotel Kongen af Danmark.
Syd efter ligner øens toppede flade ganske et månelandskab, der, belyst af den opgående virkelige månes stråler, ser helt sært og fantastisk ud.

I lange rækker holder badevognene langs strandkanten, der er hård som asfalt at køre på. I sømmelig afstand fra hinanden kaster damer og herrer sig ud i den friske, brusende brænding, hvis favntag styrker nerverne, skærper appetitten og giver legemet ny spændstighed.

Vegetationen der ude i den yderste klit er naturligvis sparsom. Sandet og den skarpe vestenvind fremelsker tilsammen ingen skønne haver. Man forstår derfor beboernes overraskelse og glæde, da den første, friskudsprungne rose en dag midt i juni måned fandtes i den hvide klit.

Hvor en rose kan trives, kan flere gro: intet under da, at hr. Poul Møller lover sine gæster et blomsterflor, når de kommer igen næste sommer.

Fanø Nordsøbad er endnu i sin vorden, men snart vil et europæsik badeliv med koncerter og lawntennis udvikler sig på vor vestligste, hvideste ø.
Slutvignet
Artiklen er anonym. Illustreret Tidende var i 1895 redigeret af Einar Christiansen.


Kilder
Titel på Illustreret Tidende
Den anden artikel om Fanø Nordsøbad blev trykt i Illustreret Tidende den 21. august 1892.
Char-a-banc'en venter uden for Hotel Kongen af Danmark
Char-a-banc'en venter uden for Hotel Kongen af Danmark. Udsnit.

Publiceret 12. marts 2006. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.