Fuglekøjerne på Fanø

Sønderho Fuglekøje

Sønderho Fuglekøje. Luftfoto Luftfoto af Sønderho Fuglekøje. Flottere kan det næsten ikke blive. Fotografiet, der findes på Netborger.dk, må være taget ummiddelbart efter restaureringen af køjen og de to piber i 1993, idet man tydeligt kan se de skråtstillede skærme langs de to østvendte pibers sydlige sider.
Den ydre store rombeformede indhegning af fuglekøjen ses tydeligt på fotografiet ligesom markvejen mod øst, der danner skel mellem fredet og ikke frdet området.
Signaturforklaring:
A. Den ydre vold og grøft, som omgiver fuglekøjen.
B. Markvejen, som danner skel til det fredede Vadehavet. Mod nord fører den til Knudtoft Bjerg og Sønderho gamle Fuglekøje.
C. Ridestien afmærket af Klitvæsenet og som fører øst om til fuglekøjen.
D. Den anden afmærkede sti, som fører ind til informationstavlerne ved jagtforeningens hytte i fuglekøjen.
E. Skovsti der mod nord munder ud på heden nord for fuglekøjen.

Sønderho Gamle Fuglekøje ligger som nummer 2, når man kommer syd fra. Sydligst ligger Sønderho Fuglekøje.

Publiceret 10. oktober 2006. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk.