Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Duck Decoys and Ponds in Northern Europe and North America. Compiled by Per Hofman Hansen

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Fuglekøjerne på Fanø > Duck Decoys in Northern Europe and America

Fuglekøjer i Nordeuropa og Nordamerika på et større kort. - Show Duck Decoys in Northern Europe and America on a greater map.

LEGENDS - MAP SYMBOLS - SYMBOLER
Meget seværdig fuglekøje. Fremtræder velholdt i oprindelig skikkelse med vand i dammen, intakte piber eller kanaler, net og ruser, tæmmekasse, køjemesterbolig o. lign. Kan have karakter af frilandsmuseum med udstilling, skiltning og rundvisninger.
Outstanding decoy. Appears very well-preserved in its original shape and state with water in the pond, complete pipes with hoops, cage trap or detachable tunnel net and more. May be an open-air-museum with exhibition, signs and guided tours.
Decoys in Somerset County
Decoys in Somerset County. The Somerset Historic Environment Record is a database of information on archaeological sites, monuments and buildings. 45 of the sites are decoys or possible decoys and of which 17 are not known by Payne-Gallwey.
Fuglekøje. Kan fremtræde i meget forskellig bevaringstilstand fra oprindelig skikkelse med vand i dammen, intakte piber og måske endda med net og ruser til tilstande, som kun svagt kan anes i landskabet.
Decoy. May appear in very different conditions from nearly in its original shape to conditions, where just weak traces can be seen ind the landscape.
Planlagt men aldrig etableret fuglekøje. Omtalt i ældre skriftlige kilder som Payne-Gallwey eller Whitaker.
Planned, but never used decoys. Known from older sources such as Payne-Gallwey and Whitaker.
Engelske grevskaber. Payne-Gallwey har i sin bog inddelt de engelske fuglekøjer efter grevskaber.
Counties in England. Payne-Gallwey has described the English decoys county by county.
The two primary sources
Nyttige links - Useful links
Decoys
Xxxxxxx
Non eram nescius, Brute, cum, quae summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone tractavissent, ea Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret. nam quibusdam

Publiceret 28. februar 2010. Opdateret 7. april 2019. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.