Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Fuglekøjer, fangst og fangstmetoder - Frem 1925

Ralph Payne-Gallwey - The Book of Duck Decoys
En fuglekøje. Fra en dam fører der ind i landet kanaler, som er overdækket med net. De er jævnt aftagende i bredde og ender i en ruse. Lokkeænder lokker vilde ænder til dammen og derfra ind i kanalerne, hvorfra de drives ind i ruserne og dræbes. (Frem har valgt at illustrere sin artikel med dette litografi fra Sir Ralph Payne-Gallweys klassiske værk om engelske fuglekøjer "The Book of Duck Decoys their Construction, Management and History". London, 1886.)

En slags netfangst af nogen økonomisk betydning drives i fuglekøjerne på Fanø
En fuglekøje består af en ikke alt for lille, helst 60-70 m bred, rund eller sekskantet dam. Fra dammen er gravet nogle kanaler, ofte seks, ind i land; de er buede, 30-40 m lange og overdækkede med net, bredest ved dammen og jævnt aftagende i bredde indefter, hvorefter de ender i en ruse. Dammen er indhegnet med trådvæv, og der er plantet lave træer og buske omkring den for at gøre den mere lun for ænderne, og for at opsynsmanden kan iagttage ænderne uden at blive set.

I dammen findes en del stækkede og mærkede lokkeænder af samme arter som de vilde, der søger til køjerne. De fodres i kanalerne og lærer hurtigt at søge derind, hvor de altid finder korn. Lokkeænderne stækkes kun én gang, og efter et års forløb kan de atter flyve, og de søger så ud på den flade strækning mellem Fanø og Sønderjylland, hvor de vilde kammerater opholder sig, og lokker dem med tilbage til køjerne. Når flokken er kommet ind til det udstrøede korn, lukker opsynsmanden for kanalen, driver ænderne op i rusen og dræber dem efter at have taget et passende antal ud til lokkefugle for næste år.

Der er fire køjer på Fanø og der fanges hvert år i tusindvis af ænder i dem. I en af dem blev der i årene 1905-14 taget gennemsnitlig pr. år 67 gråænder, 147 spidsænder, 191 pibeænder og 2.688 krikænder, som vel med nutidens priser repræsenterer en værdi af ca. 5.000 kr. Det er ikke alene på Fanø, men langs kysten helt ned forbi Holland, at der drives fangst i køjer. Fangsten er for så vidt dyrevenlig som fuglene dræbes hurtigt.
Noter og links

Omslaget til Frem 1925, hefte 8 Omslaget til Frem 1925, hefte 8, der kostede 50 øre, ser ikke ligefrem muntert ud, men forsiden skal illustrere artiklen "Fra Kirurgens Værksted". Samme nummer indeholder desuden artikler om Tal, Pålidelige Vidner, Den hellige Maaned i Olympia og Fangst og Fangstmetoder.

Titelbladet til tidsskriftet Frem 1925
Titelbladet til årgang 1925.

Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellerum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 

Om mig selv og mit nyhedsbrev
Se mine tidligere udsendte nyhedsbreve

Publiceret 22. oktober 2012. Opdateret 2. november 2012. Research og layout: | Aldus.dk | Til min Fanø-forside |