Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

New Exhibition in Sonderho Duck Decoy - Neue Ausstellung in Sönderho Alte Vogelkoje

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Fuglekøjerne på Fanø > Sønderho Gamle Fuglekøje > Ny permanent udstilling
Udstillingsbygningen med den nye permanente udstilling Udstillingsbygningen med den nye permanente udstilling
The exhibition building with the new permanent exhibition. Die Ausstellungsgebäude mit der neue permanente Ausstellung.
Udstillingen består af 10 store tavler og to bladremapper Udstillingen består af 10 store tavler og to bladremapper.
The exhibtion contains ten big boards. Die Ausstellung besteht aus zehn grossen Tafeln.

Hvem står bag udstillingen?
Udstillingen er udarbejdet i et nært samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg af sekretær i Foreningen til Bevarelse af Sønderho gamle Fuglekøje, luftfartsinspektør Finn Brinch, bibliotekar Per Hofman Hansen, naturvejleder Marco Brodde og udstillingstekniker Niels Knudsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Sponsorer
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Beckers Lagersalg, Nordby
 • Bodil Pedersen Fonden
 • Dan Mark
 • Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
 • EU og Fødevareministeriet (LAG Fanø)
 • Fanø Kommune
 • Fanø Sparekasse
 • Friluftsrådet
 • Frits Brinch & Sønner, Nordby
 • Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1
 • H+H Fonden
 • JL-Fondet
 • Kulturelt Samråd, Fanø
 • Lars Schou Holding
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Artikel 33-ordningen
 • Ribe Amt, Kulturfonden
 • Speditør Erik Halskov Jensen og Hustru Eva Halskov Jensen, født Marquardt’s Fond
 • Sportgoodsfonden
Udstillingen er desuden støttet med tilskud fra
 • EU og Fødevareministeriet
 • Tips- og Lottomilder til friliftslivet
Se den store diasserie fra udstilling og fuglekøje på Picasa Den første af 10 tavler i den nye udstilling Den første af 10 tavler i den nye udstilling

Publiceret 20. juni 2010. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.