Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Fuglekøjerne på Fanø 1911. Af kaptajn Peder Hansen Clausen

Kaptajn Peder Hansen Clausen (1847-1924) var stærkt optaget af Fanøs fortid og udviklingen på øen. Derom vidner adskillige artikler fra ham i Fanø Ugeblad. I året 1911 nedskrev han de optegnelser om Fanøs fortid, som han havde kendskab til. Det er dog særligt forhold og begivenheder i udviklingen på Fanø i hans egen tid, han fortæller om og indfletter deri sine betragtninger om tiden og fremtiden. Også fuglekøjerne får deres relativt korte beskrivelse i bogen. Den følger herunder.
I 1975 udgav kaptajn Clausens søn, Max E. Clausen, manuskriptet som bog med titlen "Fanøbogen nedskrevet af kapt. Peder Hansen Clausen".
Albue Fuglekøje fotograferet af fotograf J.N. Kromann
Albue Fuglekøje fotograferet af fotograf J.N. Kromann i Nordby sandsynligvis mellem 1919 og 1923.
Andefangst med net
Andefangst [i Ternedal Fuglekøje] er også forhen forsøgt med net, men har vist ikke givet synderligt udbytte. Men nu fanges der mange i de såkaldte fuglekøjer, som er anlagt på østsiden af øen. Der er tre, der ejes på Sønderho - og to i Nordby. Den ene af dem [Ternedal] drives ikke mere, den anden, Albue Fuglekøje, anlagdes i 1887 i overkanten af engen. Kanaler udgravedes samt en dam i midten, hvori disse løber ud. Langs kanalerne er anbragt rørskærme, og foroven ender de lange smalle render med net over og for enden. En del er såkaldte lokænder, som man afretter, så deres bestilling er at flyve ud på vakterne og lokke de vilde ænder med op i dammen og derfra ind i kanalerne, hvor køjemanden så er på post og jager dem helt op i spidsen og ind i nettet. De tamme vender om i tide og flyver ud efter andre igen. På den måde kan der i gode år og med et godt opsyn fanges tusinder af ænder i en sæson, eller egentlig i tre måneder fra september til november, så snart frosten indtræffer, er det forbi.

Der må være ro omkring køjen i fangsttiden, og især må der ikke skydes i nærheden. For at opnå denne nødvendige fredning betales en sum penge til plantøren og hartkornskassen for det tab, som de muligvis lider ved ikke at kunne skyde vildt i nærheden. Et areal ud over vakterne og vandet i en bestemt og afmærket afstand er ved lov fredet.

Omkring anlægget og inde i samme er plantet træer og buske. Det hele kostede fra begyndelsen 8.000 kr. i aktier à 80 kr. Siden har vi et par gange ydet tilskud, så det vel nu står i ca. 100 kr. pr. aktie. Udbyttet sidste år var 20 kr. pr. aktie, det bedste vi endnu har haft.
Noter og links
  • Peder Hansen Clausen: Fanøbogen. Optegnelser og erindringer om Fanøs fortid nedskrevet af kaptajn Peder Hansen Clausen, Nordby, Fanø, 1911. Udgivet af Max E. Clausen, Portland, Oregon, USA, 1975, side 66-67.
  • Om skipper, skibsreder og havnefoged Peder Hansen Clausen, se også Torben Garmers Mit Fanø.

Fanøbogen. Optegnelser og erindringer om Fanøs foritd nedskrevet af kaptajn Peder Hansen Clausen Fanøbogen. Optegnelser og erindringer om Fanøs foritd nedskrevet af kaptajn Peder Hansen Clausen, Nordby, Fanø 1911. Udgivet af Max E. Clausen, Portland, Oregon, USA, januar 1975. 184 sider. ISBN 87-980345-0-2.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellerum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 

Om mig selv og mit nyhedsbrev
Se mine tidligere udsendte nyhedsbreve

Publiceret 12. august 2012. Tekst, research og layout: | Aldus.dk | Til min Fanø-forside |