Stykker til Fanøs kultur og historie

Den ring kommer såmænd nok i kongen af Spaniens besiddelse

"Den ring kommer såmænd nok i kongen af Spaniens besiddelse"

Historien om krikand nr. 28, hvis ring havnede hos kong Alfonso XIII af Spanien. Mortensen ringmærker en stær
Den danske ornitolog H.Chr.H. Mortensen (1856-1921) fra Viborg var den første i verden, der satte ringmærkning af fugle i system. Herved kunne han kortlægge fuglenes trækruter på grundlag af tilbagemeldinger af genfundne ringe. I 1907 gennemførte "Fugle-Mortensen", som han kaldtes, en større ringmærkning af krikænder i Sønderho Fuglekøje og Sønderho gamle Fuglekøje. Carlsbergfondet havde bevilget de fornødne midler, så han kunne købe 100 indfangne ænder, ringmærke dem og derefter sætte dem fri. I tiden efter ringmærkningen kom der tilbagemeldinger fra 16 af de hundrede ænder fra vidt forskellige steder i Europa. Men især én krikand med ring nr. 28 om benet påkaldte sig særlig opmærksomhed. Hør bare, hvad Mortensen selv fortalte herom.
Per Hofman Hansen
Sumpene ved floden Guadalquivir
I nærheden af sit udløb i Golfo de Cádiz glider Guadalquivir og en del af dens små bifloder gennem nogle mægtige sumpstrækninger, som kaldes las Marismas; en af sumpene hedder la Marisma Gallega de Aznalcazar. Jeg giver ordet til Don Jose Duclós, hvem jeg skylder alle oplysningerne om nr. 28, og lader ham beskrive stedet:

"La Marisma Gallega er en fuldstændig flad strækning. Denne Marisma fyldes om vinteren med fersk vand næsten i hele sin udstrækning, og der er den bedste jagt på vandfugle, som der overhovedet er i hele Spanien. Den del, som hedder Marisma Gallega de Aznalcazar, er forpagtet bort til 10 mænd, og vi gør storartede jagtudflugter".

Krikand nr. 28 fra fuglekøjerne på Fanø
Her opholdt den lille krikand fra Fanø sig den 2. december 1907, og den har vel nok ikke været ene dansker i flokken.
Men krikand nr. 28's saga er ingenlunde ude, fordi dens liv blev slukt; nu begynder historien først rigtig at blive interessant! Don Duclós har sendt mig et nummer af avisen Diario de Cádiz fra den 31. januar 1908, og der står at læse, at der i Sevilla har været en stor kapskydning (med levende tamduer der lukkes ud fra medbragte bure), og at det er fine folk, der har deltaget i den, herunder en mængde grever og hertuger. Ja, endogså selve Hs. Majestæt, kong Alfonso XIII af Spanien, der var klædt i en lys sommerdragt og bar en elegant Huntinghat, var til stede. I kapskydningens femte omgang nævnes Hertugen af Garcia m.fl. Og til sidst Señor Duclós, som kæmpende med Hs. Majestæt om prisen. Og så fortsættes der:

En sølvring om foden
"D. José Duclós, en fremragende skytte fra Huelva, viste kongen en sølvring (aluminium), som havde siddet på foden af en krikand, der var skudt i la Marisma Gallega de Aznalcazar. Den omtalte ring bærer følgende indskrift:" (her følger undertegnedes adresse og en meddelelse om mit mærkningsforsøg), hvorefter der fortsættes: "Hs. Majestæt Kongen interesserede sig meget for den omtalte fortælling og lod forstå, at han kunne ønske at eje ringen, et ønske, som øjeblikkelig blev efterkommet. Hs. Majestæt sagde til hr. Duclós, at han ville lade gaven indlægge på kolben af sin jagtbøsse".

Hvis fangstmanden den dag, da ringen lå på hans bord i den ensomme hytte bag klitterne på Fanø, havde sagt til mig: Den ring kommer såmænd nok i kongen af Spaniens besiddelse!" så ville jeg have svaret: "De har en livlig fantasi, min herre!" Men sådan gik det nu alligevel",
sluttede "Fugle-Mortensen" sin artikel i Gads Danske Magasin 1908-1909.

Men hvor befinder kong Alfonso XIII's jagtgevær med den indlejrede ring sig da?
Provokeret af bestyrelsen for Sønderho gamle Fuglekøje til at forsøge at finde frem til jagtgeværet med den indlagte ring fra krikand nr. 28, begav jeg mig efter nogle måneders tøven selv på jagt. Ikke efter krikænder, men efter avisen fra Cadiz og om muligt efter det fornemme våben.

Efter to ubesvarede henvendelser til redaktionen af Cadiz Tidende faldt det mig som bibliotekar ind at kontakte det lokale bibliotek, Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Og minsandten om ikke det efter nogle få dage sendte mig en digital kopi af avisen fremskaffet fra nationalbiblioteket i Madrid. Hvad kan et velfungerende biblioteksvæsen ikke udrette!!!

Efter renskrift af den spanske tekst fik jeg med gode venners hjælp artiklen oversat til dansk. Den lyder således:

Diario de Cádiz - Cadiz Tidende 1908
Cadiz Tidende, 31. januar 1908

Fuglekongerne i Sevilla

Til dueskydning

Udover Hans Majestæt kong Alfonso XIII, deltog følgende i skydningen: Grev San Román, hertug Arións, Garcia (D.I), Piñar, Camino (D.B., Don M., D. C. y D. F.), Segovia, Gonzalez (D.A.), greverne fra Casillas de Lelasco, Ciaurriz, Albiau, Carriedo, Machuca, Fernández, Morales, Morales (D.F.), Urcola, Rueda, Ayala, Tassara, Fiores, Martinez Mora, Duclós, Abaurre, Lacave, Rivero, Armero, Gallart, marqués de Esquivel, Mihura y Gutiérrez.

Man kappedes om en præmie fra skydebrødrene, som bestod af et smukt sølvbæger, og skydningen omfattede følgende program:

Otte duer. Med 2 missede bliver man ekskluderet med ret til at starte forfra. Entré 50 pesetas, tilmelding 15 pesetas.

Kongen var iført et lyst amerikansk jakkesæt, og på hovedet bar han en elegant jagthat.
Kongen havde nogle pragtskud, hvorfor han modtog stor hyldest fra alle. Dertil er han hurtig i sine bevægelser og foretog hurtigt de to skud, hvilket karakteriserer stilen hos en god skytte.
I de to sidste dueskydninger var han desværre lidt langsom. For det første skud fik han ingen point og det andet ramte en meter ved siden af. Det skal dog bemærkes, at fuglene var meget vilde.
Kong Alfonso XIII bag rattet i sin Hispano Suiza T15 fra 1912 Kong Alfonso XIII bag rattet i sin Hispano Suiza T15 fra 1912.
Ved de første fem duer havde kongen fem flotte skud.
I den femte runde kappedes kongen med hr. García, Camino, Martínez Mora, González, Machuca og Duclós.
I den sjette runde, kunne de, der ingen point havde opnået, ikke forsætte med at skyde, derfor blev D. Alfonso udelukket, da han missede i denne runde.
Trods dette, skød han i den syvende runde uden chance for præmie.
Kl. 5 tog kongen afsked med skydebrødrene.

Kongens bil måtte imidlertid blive holdende mere end et kvarter, idet motoren ikke ville starte, fordi benzinen på grund af manglende kompression ikke kunne komme til karburatoren.

Efter at kongen var taget afsted, forsatte skydningen. Ved den 8. due var kun de herrer Garcia og Martinez Mora tilbage, der ikke havde misset. De blev derfor vældigt tiljublet.

Puljen, som beløb sig til 1.340 pesetas, blev delt mellem García og vinderen.

Indgraverede ænder på et fornemt jagtgevær bygget af den berømte spanske bøssemager Felix Sarasqueta Indgraverede ænder på et fornemt jagtgevær bygget af den berømte spanske bøssemager Felix Sarasqueta.
D. José Duclós, som er en anset skytte fra Huelva, viste kongen en sølvring (der dog var af aluminium), som en krikand havde om sin fod. Det var en vildand, som han selv havde skudt i den galiciske marsk, Aznalcázar i oktober måned sidste år. Ringen havde følgende indskrift: H. Chr. H. Mortensen, Viborg. - Danmark. No. 28.

Hr. Duclós havde derefter sendt et brev til ringens ejer, hvis navn fremgik af indskriften på ringen. Denne havde svaret tilbage, at den pågældende and var en del af en flok på 1.800 trækfugle, som var blevet fanget og ringmærket i Danmark og derpå sat fri med henblik at undersøge deres trækruter. Flokken havde bestået af stære, krikænder, storke og rovfugle.

Hans Majestæt udviste stor interesse for beretningen, og med den begejstring som en god entusiast udviser, udtrykte han ønske om at eje ringen, et ønske som øjeblikkeligt blev opfyldt. Kongen fortalte hr. Duclós, at han som minde havde tænkt sig at indfælde gaven i skæftet på sit jagtgevær.

Så vidt så godt. Men hvor er ringen i dag?
Biblioteket i Cadiz kunne i øvrigt oplyse mig om, at de spanske kongers våbensamling, "Colecciones Reales" (det der svarer til Tøjhusmuseet i København), findes på kongeslottet "Palacio Real de Madrid".
Palacio Real de Madrid Efter lang tids venten kom der endelig et meget venligt svar fra chefkurator for de kongelige våbensamlinger Álvaro Soler del Campo:
"I have rececived your amazing story on the gun belonged to Alfonso XIII and the ringing birds by Mr. Mortensen. It is really interesting. Nevertheless I am afraid that we have not preserved in the Real Armería any gun related to it."

Her ender formentlig definitivt historien om den lille krikand fra Fanø og dens ring nr. 28.

Litteratur og noter:
  • Tak til Marcela Muñoz Urrutia (Rosborg Gymnasium, Vejle), Helle Holm-Nielsen og pensioneret forstander på Vildtforvaltningsskolen, Vildtbiologisk Station Kalø, Jørgen Fog for hjælp med oversættelse og tolkning af fagudtryk.
  • Overstående historie bygger på H.Chr.C. Mortensens artikel "Krikænderne på Fanø" trykt i Gads danske Magasin 1908-09.
  • Et par år senere gentog Mortensen forsøget, men denne gang med spidsænder mærket i fuglekøjerne på Fanø.
Krikand. Håndkoloreret litografi Krikand. Håndkoloreret litografi. Efter Niels Kjærböllings smukke værk Ornithologia Danica. Danmarks fugle. Kbh. 1851.

En af Mortensens ringe til mærkning af fugle En af Mortensens ringe til mærkning af fugle. Her ring nr. 76 E.

Artiklen om fugleskydningen i Diario de Cádiz den 31. januar 1908 Artiklen om fugleskydningen i "Diario de Cádiz" den 31. januar 1908.
Hele forsiden af Diario de Cádiz kan downlades hefra som PDF-fil.

Alfonso XIII med en stor sølvpokal Alfonso XIII med en stor sølvpokal efter en heldigt gennemført kapskydning.

Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 5. maj 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.